Lijn van antisemitisme en racisme naar homofobie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Niek] Engelschman [homoactivist, medeoprichter van het COC] trekt de lijn van antisemitisme en racisme door naar homofobie. Het is dezelfde onverdraagzaamheid. "Heel langzaam wint het inzicht veld, dat ras, kleur, geloof en levensovertuiging geen reden tot discriminatie en vervolging mogen zijn. Heel langzaam zal dan de opvatting veld winnen, dat homophielen volstrekt gewone mensen zijn met dezelfde menselijke tekortkomingen en liefdegevoelens als alle anderen", zo stelt hij in de herfst van 1949.

bron: Uit het artikel 'Leven in een wereld zonder vrees' door Hans Warmerdam; COC Update; december 2006