Louise Groenman (D66) over de Algemene Wet Gelijke Behandeling

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Toelichting Ondergetekende prefereert de oorspronkelijke wettekst, zoals die luidde voor de nota van wijziging op stuk nr. 6. Niet in te zien valt, volgens haar, waarom het aanvankelijk voorgestelde begrip seksuele gerichtheid zou moeten worden beperkt tot hetero- of homoseksuele gerichtheid. Hetero- of homoseksuele gerichtheid bestrijkt immers niet alle vormen van seksuele gerichtheid. De bij nota van wijziging voorgestelde beperking wekt de indruk dat discriminatie op grond van andere vormen van seksuele gerichtheid dan de hetero-of homoseksuele wel toelaatbaar zijn.

Als de nota van wijziging is ingegeven door de redenering dat een bepaald seksuele gerichtheid (bijvoorbeeld de pedoseksuele) kan leiden tot strafbare handelingen zou diezelfde redenering ook van toepassing kunnen zijn op andere vormen van seksuele gerichtheid. Met andere woorden, iedere vorm van seksuele gerichtheid kan leiden tot strafbare handelingen. Omdat op dergelijke strafbare handelingen specifieke artikelen van het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn, dient de terminologie in de artikelen 137e t/m 137f en 429quater neutraal te zijn. De analogie met de gekozen terminologie in de aangekondigd Algemene Wet Gelijke Behandeling snijdt geen hout omdat over die terminologie ook nog discussie mogelijk is. Bij aanneming van deze amendementen moet het intitulé worden aangepast.

bron: Louise Groenman (D66); Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 239, nr. 20; 1990