Lust om de lust - Voorpublicatie 'Loving boys'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Hoofdstuk vijf gaat over sexuele onderdrukking en bevrijding. De onderdrukking is een maatschappelijk gevaar, kweekt agressiviteit, geestelijke storingen, valse schuldgevoelens, obsessie met sexualiteit. [...]

Voor de meeste mensen in onze westerse cultuur - de jeugd inbegrepen - is het de liefde die het sexueel gedrag rechtvaardigd. Zonder liefde wordt de sexuele omgang voor hen moreel minderwaardig. [...] Waarvoor is het nodig, een rechtvaardiging voor sex te zoeken? Komt die eis niet voort uit een Victoriaanse afschrik van sex? [...]

[James] Prescott [Amerikaans kinderpsycholoog] vergeleek een groot aantal verschillende culturen over de hele wereld en constateerde een rechtstreekse betrekking tussen enerzijds onderdrukking van sexualiteit en minachting voor lustgevoelens en anderzijds wreedheid en misdadigheid. Kinderen die sexueel vrij opgroeiden waren niet alleen veel gelukkiger en gezonder, ze waren ook vriendelijker en vredelievender. Zij die daarentegen in sexuele onthouding werden opgevoed, waren harder en wreder, sneller geneigd tot geweld en misdaad. Prescott was ervan overtuigd, dat (sexueel) genot de maatschappij het best beschermde tegen geweld. [...]

Wanneer twee mensen maar één keer sexueel contact met elkaar hebben kan dit een grote intensiteit krijgen, dikwijls juist door het besef van zijn onherhaalbaarheid. Veel mensen zullen nooit dat uur van lichamelijke nabijheid vergeten, dat ze bij hun bezoek aan een ver land eens met een inwoner daarvan beleefden. Het genot was zo intens en volkomen! Daar steekt werkelijk niets schandelijks of verwerpelijks in. [...]

Degeen aan wie het hof gemaakt wordt, kan soms doen alsof hij een benadering afwijst waar hij in zijn hart eigenlijk naar verlangt. De onervarene, wat bang voor het onbekende, is dikwijls dankbaar voor een duwtje over de drempel. In zulke gevallen is de reactie achteraf veel belangrijker dan de schijnbaar houding vooraf. Tact en fijne intuïtie zijn hier nodig om fouten te vermijden.

bron: Artikel 'Lust om de lust - voorpublicatie Loving Boys' door Dr. E. Brongersma; Prothese Nr. 30; 1986