Marian Soutendijk - Duurzaamheid en verantwoordelijkheid, daar gaat het om

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Vraag:] Is het een probleem wanneer een politicus openlijk homoseksueel is? [Marian Soutendijk, CDA:] "Nee, hoor." [Vraag:] En travestie? Kan dat? [Soutendijk:] "Persoonlijk heb ik daar wel moeite mee, maar hoe we daar tegenover zouden staan in de fractie...? Ik vind het iets anders dan openlijke homoseksualiteit. Zolang relaties, van welke aard ook, voldoen aan de criteria van duurzaamheid en wederzijdse verantwoordelijkheid, dan is het goed." [...]

[Vraag:] Een andere kwestie is pedofilie. Is het acceptabel om kamerleden te hebben, die een relatie hebben met een veel jonger iemand? [Soutendijk:] "Ik vind dat soort relaties en gevoelens erg moeilijk te begrijpen. Tegenwoordig zijn jongeren gelukkig veel mondiger en verantwoordelijker. Ook hier geldt: de relatie moet duurzaam zijn en op verantwoordelijkheid berusten. Zolang de relaties door de volwassenen niet als wegwerpartikel worden beschouwd, ben ik eventueel bereid me tolerant op te stellen. Maar ik denk toch dat het in de fractie niet geaccepteerd zou worden." [...] "In de zedelijkheidswetgeving is daarom gesteld dat het bestaan van seksualiteit van jongeren tussen de 12 en 16 niet ontkend moet worden, maar wel beschermd tegen machtsmisbruik en onvrijwilligheid. Vandaar de keuze voor het klachtdelict, waarmee het mogelijk wordt om in gevallen van dwang en onvrijwilligheid vervolging in te stellen."

[Vraag:] Jij hebt in dat debat een prominente rol gespeeld en uiteindelijk zelfs het GPV mee gekregen! Hoe is dat gegaan? [Soutendijk:] "Het ging uiteraard met zeer veel discussie gepaard. Wij hebben indringend met elkaar gesproken en uiteindelijk een zeer bewuste weg bewandeld. Je moet het niet als een incident beschouwen dat we hiervoor gekozen hebben."

[Vraag:] Met deze zedelijkheidswetgeving neemt Nederland een geïsoleerde positie in binnen West-Europa. [Soutendijk:] "Dat heb ik gemerkt! Ik werd van alle kanten internationaal gebeld om ons standpunt te komen uitleggen. De suggestie dat in Nederland een verlaging van de 'age of consent' naar 12 plaatsvindt is onjuist, maar de instelling van het klachtdelict is uniek."

bron: Interview 'Marian Soutendijk - Duurzaamheid en verantwoordelijkheid, daar gaat het om' door Ymkje de Boer en M. Maassen; De Nieuwe Sekstant, uitgave NVSH; april/mei 1994