Martijn-leden kiezen links

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: Marc van Bijsterveldt & Martin van Haren

In de enquête die bij het januari-nummer van Martijn werd gevoegd kregen de leden de vraag voorgelegd, op welke politieke partij zij zouden stemmen, als er op dat moment verkiezingen waren geweest. In totaal kregen wij op die vraag 83 reacties. In hoeverre de steekproef ook maar enigszins representatief mag worden geacht voor de "Martijn-populatie", konden de noeste onderzoekers niet nagaan. Hulp van gerenommeerde onderzoeksburo's als het NIPO en Maurice de Hond Interview moesten wij immers ontberen. Martijn ging in zee met de jonge onderzoekers Van Bijsterveldt en Van Haren. Aangezien beide onderzoekers ruime ervaring hebben met grote delen van de Martijn-achterban, laten wij het trekken van (generaliserende) conclusies graag aan hen over. Vooraf moet opgemerkt worden dat ongeveer 25% van de reacties niet in de einduitslag verwerkt kon worden. Het grootste deel daarvan bestond uit "geen-mening-stemmers" (van niet-invullers t/m "het is toch allemaal één pot nat..."). Vier reflectanten vulden een Belgische of Duitse partij in.

Vatten wij de uitslag volgens de geldige stemmen samen, dan ziet dat er procentueel als volgt uit:

Partij
Percentage (%)
PvdA
26,0
PSP
19,3
'links'
19,3
VVD
11,3
D66
8,0
PPR
8,0
CPN
3,3
CDA
1,6
EVP
1,6
SP
1,6

19.3% van de reflectanten vulde op zijn enquêteformulier een combinatie van linkse partijen in (bijv. PSP/PPR of PPR/D66). Gemakshalve voegden wij al die reacties samen onder 'links'.

Zeer opvallend is het grote aantal linkse stemmers. De leden van Martijn willen duidelijk een kabinet met een linkse signatuur. Roethof (PvdA) en Lankhorst (PPR) op justitie zogezegd, Van Es (PSP) voor emancipatiezaken en Groenman (D66) op sociale zaken, om maar eens een luchthartige invulling te geven aan de reacties op de vraag: ".. waarom deze partij..?".

Van VVD t/m PSP kwam daar de zedelijkheidswetgeving om de hoek kijken. Ook al moge de beoordeling van de partijstandpunten hier nogal verschillend geaccentueerd worden, duidelijk is in ieder geval dat zo'n 84% van de Martijn-leden links stemt (de EVP en SP werden hierbij vanwege hun geringe "progessiviteit" op het immateriële vlak niet meegerekend- vB & vH). Naar onze mening is deze uitslag niet onverwacht te noemen. De overgrote meerderheid van de Martijn-achterban let bij zijn stemvoorkeur op de houding van de respectieve partijen ten aanzien van de zedelijkheidsvraagstukken. In iedere progressieve partij kan men dan (soms met enig speuren) wel een lichtpunt vinden. De VVD profiteert hier enigszins van het Len Rempt-effect.

Naar aanleiding van de uitslag nog enkele voorspellingen:

  • Op 22 mei '86 benoemt de koningin Wim Kok (PvdA) en Andrée van Es (PSP) als formateurs voor een kabinet dat kan steunen op een "breed maatschappelijke vlak".
  • Eveneens 22 mei: VNO-voorzitter Van der Leeden voorspelt een kapitaalvlucht uit Nederland.
  • 24 mei: Op een buitengewoon congres van de PSP wordt besloten, de strijd tegen het verderfelijke kapitalistische systeem binnen regeringsverband verder te voeren. Wachtgelder Van der Spek (PSP) voorspelt een enorme groei voor zijn partij.
  • 25 mei: D66-voorman Van Mierlo beroept zich op het zijns inziens progressieve D66-program. Hij claimt drie ministerposten. D66 wil niet met de CPN.
  • 27 mei: de koningin benoemt voor het eerst in de Nederlandse historie een regering zonder confessionelen en conservatieven.
  • 28 mei: de vereniging Martijn vraagt door middel van een petitie (i.s.m. COC en NVSH opgezet) om afschaffing van de leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving.
  • Onder invloed van de vrouwelijke PvdA ministers Haas-Berger, Jabaay [Jabaaij] en Van Nieuwenhoven, besluit het kabinet twee dagen later eerst een nadere studie af te wachten over het sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes (verwacht medio '87).
  • Bovendien predikt minister Kosto de ongelijkwaardigheid in ojé-relaties. Hij vreest "undue influence". Telegrafisch wenst zijn Amerikaanse ambtsgenoot hem geluk...


bron: Artikel 'Martijn-leden kiezen links' door Marc van Bijsterveldt & Martin van Haren; OK Magazine, nr. 1; mei 1986