Martijn en ethiek?

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De pedofielenvereniging Martijn heeft een ethische commissie ingesteld die aan moet geven hoe pedofielen zich dienen te gedragen. Uitgangspunt is dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen mogelijk zou moeten zijn. Bestuurslid Marthijn Uittenbogaard zei in de krant (7 juli) dat een kind zich wel aan de relatie moet kunnen onttrekken en dat het contact toestemming van de ouders moet hebben. Dat klinkt aardig, maar ieder weldenkend mens weet dat in dit soort relaties de volwassene het initiatief neemt en het kind de zwakke partij is. Het is al heel lang duidelijk dat bij de vereniging Martijn uitsluitend de seksuele verlangens van de volwassene tellen. Bij ethiek denk je aan wat anders.

bron: Ingezonden brief 'Martijn en ethiek?' door Klaas van der Veen; Trouw; 12 juli 2011