Martijn moet kunnen blijven meedoen aan maatschappelijk debat

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Op 7 maart dient voor het gerechtshof in Leeuwarden het hoger beroep van Vereniging Martijn. Vorig jaar verbood de rechtbank in Assen de pedofielenvereniging. Het zou ontluisterend zijn als ook het gerechtshof de vrijheid van mening beknot en een vereniging verbiedt omdat die afwijkende meningen verkondigt. Voor de goede orde: Vereniging Martijn heeft geen strafbare feiten gepleegd, zo oordeelde ook het Openbaar Ministerie. [...]

Bovendien blijkt dat seksuele contacten met minderjarigen niet per definitie schadelijk hoeven te zijn. Dat is de strekking van een gerenommeerde studie naar de gevolgen van seksuele contacten met kinderen, waarvan de Britse krant Guardian begin januari de conclusies samenvatte. [...] Eerdere onderzoeken van Bruce Rind in de Verenigde Staten en van Theo Sandfort in Nederland kwamen tot dezelfde bevindingen. Was er sprake van dwang, bijvoorbeeld machtsmisbruik binnen of buiten het gezin, of overreacties uit de omgeving, dan keken respondenten eerder met negatieve gevoelens terug op zulke ervaringen. Het laat zien dat de context van zulke relaties voor de gevolgen minstens zo belangrijk is als het contact zelf. Vereniging Martijn zou geen knip voor de neus waard zijn als ze niet van zich zou laten horen over dit thema. [...]

Nu is het niet zo dat Martijn beweert dat pedoseksuele contacten nooit schadelijk zijn. De vereniging pleit voor nuancering, iets waar de Nederlandse politiek niets voor voelt (eufemistisch uitgedrukt). De beslissing van de rechtbank om de vereniging te verbieden is dan ook het gevolg van een overreactie tegen (al dan niet actieve) pedofielen, een heksenjacht die diepe wonden slaat.

bron: Artikel 'Na opheffing Martijn praat men nooit met pedofielen' door A.H.J. Dautzenberg (schrijver), G. Hekma (antropoloog) & M. Uittenbogaard (was de laatste voorzitter van Verenging Martijn); NRC Weekend; 23 & 24 februari 2013