Martin Maassen: zedenbeleid minister typerend voor crimino-hysterisch klimaat

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Martin] Maassen (28) [hoopt in november af te studeren aan de VU op 'De politieke en publieke discussie over jeugd, seks en wetgeving, 1970 tot heden'.]: "Ik denk dat de mannen uit de hoek van de moralisten erop uit zijn de macht die ze hebben te behouden. Hun machtsuitoefening verplaatst zich van vrouwen, die zich na een decennium van emancipatie weerbaarder op gingen stellen, naar kinderen. Die worden nu de zogenaamde 'weerloze' partij. Psychiaters, politie en justitie willen dat het kind weer wordt gezien als een teer, onaantastbaar, onaanraakbaar wezen, waar je als volwassene niet veel mee te maken hebt, behalve dat je het moet kneden, moet opvoeden en regels moet voorschrijven. noem het Victoriaans." [...]

Sinds een jaar is Maassen bij de vereniging van seksuele hervormers voorzitter van de werkgroep Jeugdemancipatie. Met name vanaf deze stoel voert hij de politieke lobby voor liberalisering van jeugdseks. Motto: jongeren moeten seksuele relaties kunnen aangaan met wie ze maar willen, zolang het gaat om relaties die ze in vrijheid zijn aangegaan en waar ze met minimale inspanning onder uit kunnen. Vrij vertaald: incest kan in principe niet, pedofilie in principe wel. [...]

"Ik heb vrij libertaire opvattingen hierover. Ik schat ook jonge mensen als volwaardig in. Wat de wetstekst van minister Maassen zou zijn? Ik zou voorstellen om seksualiteit uit de strafwet te halen. En als ik diep in mijn libertaire hart zou kijken, zou ik de zedelijkheidswet op zich willen afschaffen." "D66 heeft dat tot 1982 ook in haar beleidsprogramma gehad, maar daarna helaas geschrapt. Ik vind het woord zedelijkheid een ongelooflijke pretentie in zich hebben. Zedelijk, dat is seksueel correct gedrag. Ik denk dat we veel meer moeten letten op het gebruik van macht in relaties. Onzedelijkheid zou ik in de wet willen vervangen door misbruik van macht, bijvoorbeeld vanuit uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, zoals juristen dat zeggen. Ik denk dat je daarmee alle misstanden op het gebied van seksualiteit kunt aanpakken, zonder seks zèlf te criminaliseren."

bron: Artikel < 'Zedenbeleid minister typerend voor crimino-hysterisch klimaat' - Politicoloog op de bres voor liberalisering jeugdseks > door Gerard van Schaik; Ad Valvas (VU-blad); 15 april 1988