Minister Dekker schiet met een kanon op een mug en doet daarmee de rechtsstaat tekort

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De EU tikt de minister voor Rechtsbescherming op de vingers, ook de Raad van State is kritisch. [...]

De wijziging van de Wtmo [Wet toezicht maatschappelijke organisaties] geeft het Openbaar Ministerie (OM) de mogelijkheid om maatschappelijke organisaties hun rechtsbescherming grotendeels af te nemen of deze te omzeilen door rechtstreeks in te grijpen in de geldstromen van maatschappelijke organisaties. Er wordt een civielrechtelijk instrument ingezet met een strafrechtelijke sanctie. Daarmee omzeilt de minister (voor Rechtsbescherming!) de rechtsbescherming die in het strafrecht is opgenomen voor verdachten en die ook voor rechtspersonen geldt. [...]

De gronden waarop deze middelen ingezet kunnen worden, zijn ruim omschreven en laten veel mogelijkheden aan de overheid om maatschappelijke organisaties die de regering onwelgevallig zijn de mond te snoeren. Het gaat immers om, volgens Dekker, 'ongewenst' gedrag van deze organisaties. Om zijn punt te maken, vergelijkt Dekker maatschappelijke organisaties in de toelichting zelfs met criminele organisaties. [...]

Dat voorstel kan ertoe leiden dat een maatschappelijke organisatie door Dekker bij een besluit (zonder tussenkomst van de rechter) verboden wordt verklaard. Deelneming aan de voortzetting van een dergelijke (vooralsnog) verboden organisatie is volgens dat voorstel een fors misdrijf. Als bestuurders vervolgens rechtsmiddelen tegen dat besluit willen instellen, plegen zij dus een misdrijf. Iedere maatschappelijke organisatie die op de radar van Dekker of het OM komt, kan het op basis van deze voorgestelde regels dus wel schudden.

Greenpeace verwoordde het bij haar commentaar op de aanpassing van de Wtmo als volgt: 'Daarmee lijkt het wetsvoorstel precies datgeen in te houden wat Nederland recent lidstaten als Polen, Hongarije, Rusland en Turkije heeft verweten: namelijk een te verregaande overheidsbemoeienis waarbij burgerlijke ongehoorzaamheid, niet-door-de-overheid-goedgekeurde betogingen of andere vormen van activisme eenvoudigweg als 'tegenwettelijk' en 'dus' in strijd met de democratische rechtsstaat worden bestempeld.' En dat is dus waarom de EU in het rapport over rechtsbescherming in Nederland de minister voor Rechtsbescherming op de vingers heeft getikt.

bron: Artikel 'Minister Dekker schiet met een kanon op een mug en doet daarmee de rechtsstaat tekort' door Peter Goes (advocaat en bestuursvoorzitter van Stichting Je Goed Recht); www.volkskrant.nl/columns-opinie/minister-dekker-schiet-met-een-kanon-op-een-mug-en-doet-daarmee-de-rechtsstaat-tekort~b0e006d8/; De Volkskrant; 17 augustus 2021