Minister Donner beantwoordt Kamervragen over OK Magazine

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Donner [Minister van Justitie; CDA] is bovenstaande (opnieuw) nagegaan in reactie op een brief: "Voorzover te achterhalen is via de collectie-database van de Nederlandse openbare bibliotheken, wordt het blad [OK magazine] niet uitgeleend via openbare bibliotheken. Alleen de openbare bibliotheek in Amsterdam had een abonnement [ze kregen het blad gratis] op het blad van de vereniging Martijn. Het blad is daar, na een klacht van een burger, alleen nog op aanvraag in te zien via de balie van de openbare bibliotheek. Het abonnement is inmiddels stopgezet. Verder is het blad, zo staat geregistreerd in de collectie-database, opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, de Universiteit van Amsterdam en de Rutgers Nisso Groep te Utrecht. Het Openbaar Ministerie treedt alleen op indien er in het blad kinderporno wordt aangetroffen. Tot op heden is dit niet het geval geweest. De beslissingsbevoegdheid over de collectie van een openbare bibliotheek ligt bij betreffende gemeente of stichtingsbestuur van de bibliotheek."

bron: Tweede Kamer; maart 2004