Moet sex met kinderen strafbaar blijven?

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Niemand zal bestrijden dat een geërekteerde volwassen penis in een kutje van een elfjarig meisje lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben. Maar een stijf pikkie van een elfjarige jongen in de vagina van een volwassen vrouw? Van lichamelijk letsel voor het jongetje is hier volgens mij geen sprake. Psychische schade zal niet zozeer van het kontakt zèlf afhangen, maar eerder van de kontekst waarin het plaatsvindt en van eventuele reakties van de omgeving op het kontakt. Onduidelijk is ook waarom het voor een elfjarige jongen schadelijk is om gepijpt te worden, wanneer het kontakt met wederzijdse instemming plaatsvindt. Verder is het de vraag of masturbatie hier [Sandfort bespreekt het rapport van de kommissie Melai] ook als een vorm van genitaal kontakt gezien wordt. [...]

Met haar voorstellen gaat de kommissie ook onvoldoende in op het verzoek om wijziging van strafbaarstelling, zoals dat in een petitie van de Coornhertliga, het Humanistisch Verbond, de NVSH en dominee Klamer gedaan is. Dat het hier niet gaat om verlangens van een eenzijdig samengesteld groepje mensen, mag blijken uit de brede maatschappelijke ondersteuning die deze petitie krijgt: naast de besturen van PvdA, PSP, D'66, DS 70, PPR en JOVD wordt de petitie ondertekend door Man Vrouw Maatschappij, de Nederlandse Vrouwenbeweging, het COC, de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, de Algemene Reclasseringsvereniging, de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel, het NISSO, tal van andere organisaties en daarnaast nog een groot aantal personen, waaronder hoogleraren in de wijsbegeerte, de criminologie, het straf- en kinderrecht, de psychiatrie en de psychologie (de lijst met ondertekenaars is evenals de petitie als bijlage aan het rapport toegevoegd). [...]

Een leeftijdsgrens van 12 jaar lijkt me op basis van ontwikkelingspsychologische gronden verdedigbaar. Ook moet worden bekeken of er in plaats van een absoluut verbod niet een meer genuanceerde strafbaarstelling van seksuele kontakten met jongeren onder de 12 jaar mogelijk is. [...] Het gaat hierbij niet om de belangen van een handjevol pedofielen, maar ook om de bescherming van rechten van jongeren 'om zowel lichamelijk als geestelijk de eigen identiteit te beleven'.

bron: Artikel 'Moet sex met kinderen strafbaar blijven?' door Theo Sandfort; Jeugd en samenleving; januari 1981