NVSH-standpunt inzake aanscherping zedenwet

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De wet laat seksuele kontakten vanaf 16 jaar toe. Waarom zouden die dan niet gefotografeerd mogen worden, mits de betrokkenen daarmee instemmen natuurlijk. De wetgeving tegen 'kinderporno' heeft als doel commerciële exploitatie van kinderen tegen te gaan. De praktische invulling van deze wet is echter steeds verder gegaan.

De NVSH heeft al eerder bezwaar gemaakt tegen de toenemende zedenmeesterij van de staat. Nu wil de minister er zelfs toe overgaan ook het enkelvoudige bezit van een in de privé-sfeer gemaakte afbeelding van iemand tot 18 jaar te criminaliseren. Dit heeft een negatief effect op de emancipatie van jonge mensen, omdat seksueel gedrag onder de 18 als niet bestaand of niet gewenst wordt beschouwd.

Het effect op de maatschappij in het algemeen is ook negatief, omdat allerlei vormen van betrekkelijk onschuldig en zelfs gezondheidsbevorderend gedrag in een kwaad licht komen te staan. Het wordt steeds duidelijker dat de zedenwet geen ander doel heeft dan het bestrijden van wat men 'onzedelijk' vindt, en niet de bescherming van kinderen.

bron: Artikel 'NVSH-standpunt inzake aanscherping zedenwet'; De Nieuwe Sekstant; winter 2001