NVSH standpunt inzake de leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In 1984 formuleerden NVSH en COC in een gezamenlijke nota 'Zeden en Straffen' een uitwerking van de gedachte dat afschaffing van een afzonderlijke zedelijkheidstitel in het Wetboek van Strafrecht mogelijk is met behoud van de strafbaarheid van aantasting van de seksuele zelfbepaling door geweld, dwang of misbruik van overwicht. Daarbij gingen wij uit van de volgende overwegingen:

  • a. De staat dient geen zeden voor te schrijven, doch de rechten van burgers te verdedigen.
  • b. De strafwet is slechts een uiterste, laatste en een nauwelijks effectief middel om de burgerrechten te verdedigen.
  • c. Niet seksualiteit, maar dwang is strafwaardig.
  • d. Derhalve is een aparte zedelijkheidswetgeving onjuist en onnodig.
  • e. Het verbod op alle seksuele contacten met kinderen beschermt niet hun keuzevrijheid, maar beknot deze en dient derhalve uit het strafrecht te verdwijnen.
  • f. Slechts dwang dient, ongeacht de leeftijd, strafbaar te zijn.


bron: Uit de brief 'NVSH standpunt inzake de leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving' door Algemeen bestuur NVSH; Brief aan de waarnemend griffier van de Vaste 2e Kamercommissie voor Justitie Mevrouw Mr. N. Coenen; (20) maart 1989