NVSH wenste geen associatie met COC

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In het verleden heeft dit verschijnsel zich ook voorgedaan met betrekking tot homofilie. Naar buiten toe werd gesteld dat men homo's niet mocht discrimineren. Maar in de praktijk wenste men bijvoorbeeld niet dat op enigerlei wijze de naam van het COC in direct verband gebracht werd met de NVSH (bijvoorbeeld door vermelding in de colofon van Verstandig Ouderschap). Terecht is daar destijds kritiek op uitgeoefend. Terecht heeft indertijd het COC vraagtekens gezet bij de feitelijke tolerantie van de NVSH. De kwestie van het al dan niet in de praktijk accepteren van homofielen lijkt in de NVSH gelukkig verleden tijd.

bron: 'Ondergoed' door Hans Baaij; Sextant, nr. 2; februari 1971