Nalatenschap van een kijkcijferkanon

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Hij [Pim Fortuyn] viel het immigratiebeleid aan, in een Nederland waar de Centrumdemocraat Hans Janmaat (1934-2002) kon worden veroordeeld omdat hij het land te vol vond en omdat hij het concept van de multiculturele samenleving afwees. [...]

Het [Volkskrant-]interview heeft twee gevolgen. De leiders van VVD, D66 en GroenLinks grijpen de uitspraken van Fortuyn gretig aan om hem in de extreem-rechtse hoek te duwen - een methode die tot dan toe altijd door het politieke en maatschappelijke centrum was aangewend om politieke nieuwlichters buiten de orde te plaatsen. Bij Hans Janmaat was die methode steeds succesvol geweest, mede doordat het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht meewerkten.

bron: Artikel 'Nalatenschap van een kijkcijferkanon' door Syp Wynia; Uit het boek 'Pim Fortuyn - Ter herinnering 1948-2002'; Hoofdredacteur: J.A.S. Joustra; Elsevier/Reed Business; 2011