Niek Engelschman verdedigt brochure Edward Brongersma over pedofilie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

18 december 1960 - Beste Bob Angelo! [= pseudoniem van Niek Engelschman] Een dezer dagen kreeg ik een uitgave van het C.O.C. onder ogen waarvan ik geschrokken ben, n.l. de brochure Pedofilie. Ik begrijp niet waarom het C.O.C. dit boekje heeft uitgegeven met die bekentenissen van een pedofiel aan het slot. Zulke publicaties doen ons beslist geen goed. Het is jammer en ik hoop dat het ding heel gauw in de prullemand verdwijnt. In haast, je Tw.

Reactie: Natuurlijk deel ik je afwijzende en laatdunkende oordeel allerminst. Integendeel, want ik geloof dat we als vereniging trots mogen zijn dat wij als eersten eindelijk eens een zinvolle verhandeling hebben uitgegeven over een zo moeilijk en kwetsbaar aspect van de homoseksualiteit. Als je de brochure werkelijk critisch en goed gelezen hebt, zul je moeten weten dat de àutéur nadrukkelijk er op wijst dat pedofielen maar een bepaalde en misschien zelfs numeriek niet eens zo belangrijke groep in de homoseksualiteit uitmaken. De laatste pagina's zijn een eerlijke weergave van de gedachten en gevoelens van een pedofiel en kunnen een verheldering en inzichtsverbetering betekenen voor allen die zich in dit aspect van de homofilie willen verdiepen. In de hele internationale wetenschappelijke literatuur is tot dusverre nog nergens zo'n goed gedocumenteerde uitgave verschenen als deze en daarom blijve de prullemand voor deze uitgave gesloten, m'n beste!

[De bruchure 'Pedofilie' werd geschreven door O. Brunoz = pseudoniem van Edward Brongersma, redactielid Vriendschap]

bron: Vriendschap (verenigingsblad COC); januari 1961