Norbert de Jonge: 'Geen revolutie, maar evolutie'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Norbert de Jonge (PNVD):] De PNVD is een humaan-liberale partij die wil dat de overheid basisvoorzieningen regelt, en dat de overheid zich verder nergens mee bemoeit. Wij willen burgers leren kritisch te zijn, en taboes en dogma's te doorbreken. Dit gaat angst en intolerantie tegen. Met kritisch bedoelen we niet dat mensen meer kritiek moeten leveren, het gaat erom dat ze leren om kritisch te oordelen. Mensen leren dat pas goed als ze meer vrijheid krijgen. Op dit moment is de overheid te belerend en paternalistisch. [...]

Ik heb zelf mijn [pedofiele] gevoelens jarenlang onderdrukt, van mijn twaalfde tot mijn twintigste, maar toen werd ik verliefd op een meisje van tien. Je kan proberen het weg te drukken, maar dat tegengaan werkt niet. Je moet dan haast haat gaan kweken richting een persoon om die gevoelens te kunnen compenseren. [...]

Er zijn twee voorname factoren die ervoor zorgen dat seksueel contact als onprettig wordt ervaren: dwang en problematische gezinssituaties. De mensen die niet gedwongen worden tot seks, maar later toch problemen ondervinden, zijn vaak slachtoffer van de maatschappij. De maatschappij vindt het verkeerd en daarom plaatsen zij hun contacten in een andere context. Een negatieve context. [...]

Wij hebben onderling gezegd dat over twintig jaar onze ideeën veel meer geaccepteerd zullen zijn. Er zal dan over ons gezegd worden dat ons gedachtegoed prima was.

bron: Interview < "Geen revolutie, maar evolutie" > door Coen Brummer & Manuel Buitenhuis; www.jongedemocraten.nl/uploads/WEBDEMO2009_2.pdf; DEMO (uitgave Jonge Democraten), nummer 2; zomer 2009