Nota pleit voor rechtspositie minderjarigen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het Landelijk Beraad Alternatieve Hulpverlening heeft een nota uitgebracht over de problematiek rond de gebrekkige rechtspositie van minderjarigen. Uit het arrest van de Hoge Raad van november vorig jaar in de zaak van Sociale Joenit-medewerker Bennie Bloem bleek dat er geen reële ruimte bestaat binnen de huidige wetgeving wat betreft hulpverlening aan minderjarigen, met name aan weglopers. Enkele conclusies uit het rapport, dat is samengesteld door vertegenwoordigers van het JAC, Release, Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid, Coornhertliga en Sociale Joenit: - de hulpverlening aan weggelopen kinderen moet gaan pleiten voor verandering van de wet, die onttrekking aan de opsporing van minderjarigen strafbaar stelt - wetswijziging dient zowel het belang van het kind als van de ouders - op deze wijze kunnen alle justitiële conflicten van nu verdwijnen - afspraken tussen politie en hulpverleners als tussen-oplossingen helpen niets. [...]

De wet gaat er nog steeds vanuit dat iedereen tot zijn meerderjarigheid alles moet ondergaan wat ouders of opvoeders willen en omdat kinderen op steeds jongere leeftijd buiten het gezin activiteiten gaan ondernemen, leidt dat vaak tot spanningen. Om zich aan die spanningen te onttrekken, lopen veel kinderen weg. Hulpverlening is dan vaak niet mogelijk omdat veel ouders hun kind - al of niet met inschakeling van de politie - "opeisen". Dat gebruiken van de macht om een kind onvrijwillig te laten terugkeren is een slechte oplossing van het probleem. Daarom pleit het Landelijk Beraad om via een nieuwe wetgeving de machtspositie van ouders en kind te wijzigen. Het kind zou dan ook door de wet meer in zijn eigen inzichten moeten worden gerespecteerd.

bron: Artikel 'Nota pleit voor rechtspositie minderjarigen'; Sekstant, no. 2; februari 1975