Onder de 18 mag HET ook..!

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Een belangrijk moment in de geschiedenis van de NVSH: het heeft Hare Majesteit behaagd de nieuwe statuten goed te keuren. Dat betekent in feite dat de overheid formeel de principiële gezichtspunten erkent, die de NVSH al jaren aanhangt en voor het grootste deel informeel in de praktijk brengt. De goedkeuring houdt onder meer in dat er aan het lidmaatschap van de vereniging niet langer leeftijdsgrenzen zijn verbonden. Jongeren onder de achttien jaar zijn nu ook officieel wezens waarvan je mag aannemen dat ze zich wel eens met seksualiteit bezighouden. Ze hebben dus ook hetzelfde recht als ieder ander op alle mogelijke steun- en hulpverlening. Het zal bekend zijn dat de NVSH zich van de formele bezwaren tegen het lidmaatschap van jongeren in de praktijk betrekkelijk weinig heeft aangetrokken. De vereniging houdt zich al jaren bezig met deze groep via voorlichting op scholen, het uitgeven van literatuur en het publiceren van artikelen in Sekstant. De veranderde houding van de overheid maakt het wel mogelijk activiteiten als deze in de toekomst uit te breiden.

bron: Artikel 'Onder de 18 mag HET ook..!'; Sekstant, no. 3; maart 1974