Onderwijs of indoctrinatie?

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Als men het heeft over de vrijheid van onderwijs, heeft men het over de vrijheid om datgene te onderwijzen wat de verantwoordelijke volwassenen goeddunkt. Het gaat kennelijk om een recht van opvoeders, niet om een recht van kinderen. [...]

Het recht om aan je eigen leven zelf gestalte te geven en het recht op opvoeding en onderwijs zijn mensenrechten. Deze gelden ook voor kinderen. Dit stellen de onderwijsfilosofen Snook en Lankshear (Education and Rights, Melbourne 1979). Het probleem daarbij is, volgens deze schrijvers, dat kinderen niet van jongs af aan hun rechten kunnen laten gelden, daarom doen anderen dat voor hen, meestal de ouders. Maar kinderen moeten die rechten zo snel mogelijk in eigen handen kunnen nemen. Opvoeders en onderwijsmensen hebben de plicht kinderen daarin te steunen. [...]

Emancipatorisch onderwijs kan immers inhouden dat kinderen ook vraagtekens gaan zetten bij de heilige huisjes van hun opvoeders. [...] Echter, emancipatorisch onderwijs heeft het grote voordeel dat het kinderen kan leren niet klakkeloos een leider te volgen, om niet dingen te zeggen omdat iedereen ze zegt. Het kan kinderen leren niet bang te zijn zelf beslissingen te nemen, zelf op onderzoek uit te gaan.

bron: Artikel < 'Onderwijs of indoctrinatie?' > door Truus van Bueren; 'Homoseksualiteit - Een leefwereld in beweging'; De Horstink DIC map 99; 1983; Artikel eerder verschenen in 'Homoseksualiteit en onderwijs'; Congresmap Universiteit Utrecht; 19 juni 1982