Ook voor 'pedojagers' geldt: speel niet voor eigen rechter

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De afgelopen weken zijn zogenoemde 'pedojagers' veel in het nieuws. Dit zijn mensen die elkaar opzoeken in groepen op Facebook en WhatsApp om vermeende kindermisbruikers te ontmaskeren. Zij delen onder andere filmpjes van deze personen op internet. Soms gaat het verder en worden mensen opgezocht en mishandeld. Hoe nobel het doel in hun ogen mag lijken, deze 'jagers' overtreden hiermee de wet. Speel niet voor eigen rechter, dit wordt niet getolereerd. Bij vermoedens van misbruik, zoek contact met de politie.

'Laat helder zijn: het plegen van strafbare feiten accepteren we nooit', reageert Wim van Amerongen, programmadirecteur Toekomstbestendige Opsporing en Vervolging. 'Als mensen voor eigen rechter spelen, trekken we een grens. Iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces, in plaats van een publieke veroordeling. Dat past ook bij de waarden van de rechtstaat waarvoor we als politie staan.' [...]

Walter [van Kleef, Programmamanager Zeden]: 'Bij zedenmisdrijven wordt door politie en justitie altijd zorgvuldig overwogen of de hulp van het publiek nodig is, onder andere vanwege de ernst en de grote impact van dit soort misdrijven op slachtoffers. Als mensen het heft in eigen handen nemen kan dit schadelijk zijn voor het slachtoffer, alsmede voor de vermeende verdachte. Ook kan dit het rechercheonderzoek schaden. Daarnaast zien we de laatste tijd dat door onbekenden op basis van onvoldoende of verkeerde informatie op een mogelijke dader wordt 'gejaagd', met alle gevolgen van dien. Het kost veel (ongecoördineerde) politiecapaciteit, terwijl die hard nodig is voor andere lopende zedenonderzoeken. Nogmaals, eigenrichting wordt niet geaccepteerd. Je pleegt een strafbaar feit en de politie treedt hier tegenop.'

bron: Artikel 'Ook voor 'pedojagers' geldt: speel niet voor eigen rechter'; www.politie.nl/nieuws/2020/oktober/27/00-ook-voor-pedojagers-geldt-speel-niet-voor-eigen-rechter.html; politie.nl; Laatste update: 27 oktober 2020