Op zoek naar identificatie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Onlangs vond er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de nota Bestrijding van seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen. In haar bijdrage namens het COC benadrukte Gea Zijlstra dat jeugdigen, en het het bijzonder homoseksuele jongeren, veel baat kunnen hebben bij een relatie met een oudere gevoelsgenoot. Ter illustratie haalde zij het verhaal aan van een vrouw die als jonge puber jarenlang een relatie had gehad met een veel oudere lesbo, tante Addie geheten.

'De eerste vrouw van wie ik ook hield en met wie ik seksueel contact had was een tante; onze gevoelens voor elkaar waren diep, sterk en omvattend. En ja, ik wist wat ik deed, ik was me bewust van elke stap die ik zette, ook al kende ik op die leeftijd nog nauwelijks de woorden waarmee ik over zulke zaken kon spreken. Tante Addie was een dynamische, intelligente en creatieve vrouw. Ze had meer dan twintig jaar een monogame relatie gehad met een andere vrouw. Toen onze relatie begon, was haar vriendin ongeveer twee jaar dood. Van haar heb ik leren breien en borduren. Maar ze vond het ook leuk als ik hard liep en in bomen klom, en ze daagde me uit om net zoals zij voorbij de golfbrekers te zwemmen. Voor mij, een kind van de jaren vijftig, was Addie ronduit spannend. Ik zocht wanhopig naar vrouwen met wie ik me kon identificeren, vrouwen die me toonden dat er alternatieven bestonden voor het soort leven dat mijn moeder leidde.'

bron: Inzet-artikel 'Op zoek naar identificatie'; Bij het artikel 'COC: Jongeren moeten kunnen experimenteren - Nieuwe zedelijkheidswetgeving' door Marty PN van Kerkhof; XL, jaargang 9 nr. 2; 2000