Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten - Enige observaties naar aanleiding van de zaak Martijn

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De openbare orde heeft niet alleen betekenis in het strafrecht en het staats- en bestuursrecht, ook in het privaatrecht speelt het begrip zijn rol. De rechtsgevolgen van een rechterlijke kwalificatie van een gedraging of situatie als strijdig met de openbare orde liegen er niet om. De rechter neemt dus een zware verantwoordelijkheid op zich bij het zodanig kwalificeren van een gedraging of situatie. Een treffende illustratie hiervan biedt de uitspraak inzake de Vereniging Martijn die op grond van artikel 2:20 lid 1 BW verboden en ontbonden werd aangezien zijn werkzaamheid in strijd werd geacht met de openbare orde. [...]

De beschikking van de Hoge Raad in deze zaak vormt technisch gezien geen hoogstandje. Het lijkt wel of er veel debat in de raadkamer aan is voorafgegaan en dat er vervolgens, al schavend aan een concept voor de uitspraak, een compromis is uitgerold, waarbij aandacht voor de consistentie van de motivering niet meer voorop stond. Toch zou ik menen dat de uitspraak van de Hoge Raad in grote lijnen bepaald waardering verdient en recht doet aan - inderdaad - al die fundamentele rechten die óók om respect en handhaving vragen. Anders dan de nieuwslezer in het NOS-journaal van 18 april 2014 - zich zelf versprekend? - zei, gaat het bij de rechten van meningsuiting en vereniging niet om 'de belangrijkste grondrechten' maar om óók belangrijke grondrechten van de mens.

bron: Artikel 'Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten - Enige observaties naar aanleiding van de zaak Martijn' door Henk Snijders (hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden); njb.nl/Uploads/Magazine/PDF/NJB-1424.pdf; NJB (Nederlands JuristenBlad), jaargang 89; 20 juni 2014