Oproep aan de media

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: Vereniging Martijn

We kunnen in Nederland trots zijn op hoe we met pedofilie en kinderseksualiteit omgaan. Hoewel voor Vereniging Martijn, een platform voor discussie over pedofilie, nog altijd de vrijheid van meningsuiting opgaat, wordt al decennia lang niet meer inhoudelijk ingegaan op haar publicaties. De media beperken zich tot het uitspreken van hun afschuw over de kinderfoto's in het verenigingsblad; de politiek beperkt zich tot discussies over hoe pedoseksuelen beter en harder gestraft kunnen worden. Begrijpelijk, want wat Vereniging Martijn ook mag beweren, de schadelijkheid van alle vormen van pedoseksueel contact is tot in den treuren wetenschappelijk aangetoond.

De straffen worden steeds hoger en steeds meer pedoseksuelen worden behandeld door kundige hulpverleners die de zedendelinquenten leren om te gaan met hun gevoelens. Dit gebeurt middels onschadelijke medicatie en door middel van therapieën die de eigenwaarde van de patiënten intact laat.

Door de strafbaarstelling van kinderpornobezit sinds 1998 raken ook pedofielen die geen onschuldige kinderen misbruiken verstrikt in het justitiële net. Door ook deze geheelonthouders aan te pakken wordt de samenleving steeds beter beschermd. Steeds meer geperverteerde personen vallen door de mand, zeker nu in 2002 de leeftijd vanaf welke men in een pornoproductie mag verschijnen is opgeschroefd naar achttien jaar. Pedofielen die op zoek zijn naar informatie of hulp om goed met hun gevoelens te leren omgaan kunnen terecht bij vele honderden instanties door heel het land. Ook het volk wordt genuanceerd en adequaat geïnformeerd over pedofilie middels van rijkswege verstrekte brochures.

Uit veelvuldig onderzoek blijkt tevens dat het zien van erotische en pornografische beelden schadelijk is voor minderjarigen. Naast de internetfilters die kinderen beschermen tegen verderfelijke websites, begint ook de discussie over moreel onverantwoordelijke videoclips los te komen. Het zijn dit soort clips die jongens ertoe aanzet op grote schaal jonge meisjes te verkrachten, en meisjes soms hierin doet meegaan. Gelukkig kunnen zeer jonge kinderen die op het schoolplein seksspelletjes met elkaar doen terecht bij de Jeugd- en Zedenpolitie, en staan hulpverleners klaar om scholen binnen te trekken. Deze professionals voorkomen trauma's bij de betrokken kinderen en hun klasgenootjes, zo bleek onlangs uit wetenschappelijk onderzoek.

Incestueuze pedofilie komt steeds minder voor, met name door de hoge straffen. Vaders knuffelen hun kinderen sowieso steeds minder en voelen zich steeds ongemakkelijker als dochterlief bij hen op schoot wil. Overigens vindt bijna alle misbruik plaats door onbekenden. Het toezicht op kinderen is daarom enorm toegenomen, waardoor zij steeds beter beschermd zijn. Naast de begeleiding van en naar school, en de mobieltjes die kinderen meekrijgen bij het buitenspelen, wordt gewerkt aan zendertjes waarmee kinderen via internet overal traceerbaar zijn.

Ook op andere terreinen is de vooruitgang zichtbaar. Seksuele voorlichting wordt op steeds minder scholen gegeven. Als dit wel wordt gedaan wordt jongeren alleen verteld hoe ze geslachtsziekten en zwangerschappen kunnen voorkomen, want informatie over de emotionele kant van seks interesseert ze toch niet. Ouders hoeven zo ook niet bang te zijn dat hun kinderen worden geïnformeerd over homoseksualiteit. Dat soort seksualiteit is evenals pedofilie onnatuurlijk, dus het is logisch dat homo-ontmoetingsplaatsen de laatste tijd onder vuur liggen. Ook onder vuur liggen darkrooms, seksshops en raamprostitutie, want ook die zaken veroorzaken slechts overlast bij buurtbewoners.

Bijna alle problemen zijn opgelost. Nog twee belangrijke obstakels moeten worden genomen: het opdoeken van Vereniging Martijn en het verbieden van websites en forums van pedofielen. Hoe dan ook, Nederland heeft de zaakjes goed voor elkaar.

Althans, dat maakt men zichzelf wijs! In werkelijkheid zorgt het taboe op pedofilie en kinderseksualiteit en de daardoor ontstane onbespreekbaarheid van deze onderwerpen voor een heksenjacht die steeds extremere en onredelijkere vormen begint aan te nemen. We betwijfelen oprecht of u doorhad dat de eerste paar alinea's van deze tekst sarcastisch bedoeld zijn.

Vereniging Martijn is van mening dat de oorzaak van deze jacht niet gelegen is in een angst voor de pedoseksuele contacten, maar in - u leest het goed - de gelijkwaardigheid van de meeste pedofiele relaties. Sinds jaar en dag zijn kind-volwassene relaties tuchtrelaties, waarbij het kind onderworpen wordt aan volwassenen. Met name als het om niet-ouders gaat, zoals bij leraren en coaches, is het contact zeer afstandelijk. En dat terwijl intimiteit, zowel mentale als lichamelijke, mensen nader tot elkaar brengt. Alleen in de intiemere relaties komt de gelijkwaardigheid tot zijn recht, kunnen kinderen echt hun zegje kwijt, en leren kinderen zelf te denken. Van kinderen wordt dan niet meer gevraagd dat ze zaken accepteren omdat de volwassene iets zegt, maar ze leren argumenten op hun waarde te schatten. Het mondig worden van kinderen, dat is het grote schrikbeeld van veel opvoeders. De pedohetze is een laatste stuiptrekking van een maatschappij die de kinderemancipatie tegen probeert te houden. Iedereen zegt almaar dat met kinderen over wensen en grenzen moet worden gesproken, maar over wensen spreken is een lachertje zolang de wet bepaalt dat de grens voor alle vormen van seksueel contact zestien jaar is.

Als Vereniging Martijn benaderd wordt door de media is het in 99 procent van de gevallen over achterlijke zaken, zoals recentelijk over wat we van strings voor kleuters vinden en of we denken dat Michael Jackson schuldig is. Houd daar nou eens mee op en probeer verder te kijken dan de waan van de dag! Er is nog zo weinig serieus discussie gevoerd over pedofilie en kinderseksualiteit, terwijl er zoveel interessants over te zeggen valt.

Vereniging Martijn roept de media op om ons en anderen de ruimte te geven een publiekelijke discussie over deze onderwerpen te voeren. We zijn bereid ons daarbij te voegen naar het format dat u hiervoor geschikt acht. Zo zijn bijdragen namens de vereniging (als vertegenwoordiging van haar honderden leden) mogelijk, maar ook namens individuen achter de vereniging, op eigen naam. We gaan gaarne in discussie met politici, ouders, enzovoort. We zijn bereid columns te schrijven over eigen of door u gekozen onderwerpen. Onze kennis over pedofilie loopt uiteen van historie tot heden, en van de wetenschap tot eigen ervaringen. We achten de tijd rijp voor een eerlijke discussie en zijn er klaar voor, hopelijk geldt dit ook voor u.

In afwachting op uw reactie,
Vereniging Martijn
[edit url, telefoonnummer en mailadres]

bron: Persbericht 'Oproep aan de media' door Vereniging Martijn; Martijn.org; september 2005