Ouders over pedofielen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: Angeline

Beste Martijn,

Ik ben een moeder van twee jongens van 11 en 15 jaar en twee meisjes van 18 en 21 jaar. Mede door het feit dat ik een paar weken geleden, vanwege het programma "Opsporing Verzocht" weer eens werd aangevallen over mijn omgaan met de pedofiele vrienden van de jongens en 't tolereren van die vriendschap, wil ik nu toch eens proberen op papier te zetten hoe mijn ervaringen zijn en hoe ik als moeder daar over denk.

Laat ik eerst en vooral zeggen dat 'n gewone pedofiel iemand is die heel veel van kinderen houdt, net zo goed als 'n gewone hetero heel veel van de andere sexe en een gewone homo heel veel van dezelfde sexe houdt. Buiten die gewone mensen hebben we natuurlijk ook buitengewone mensen en jammer genoeg denkt men in 't algemeen erg vlug dat gewone pedofielen ook buitengewone mensen zijn, zoals kinderverkrachters en mensen die alleen voor hun eigen (sexueel) belang op zoek gaan naar kinderen.

Enkele jaren geleden raakten de jongens (toen 8 en 12 jaar) bevriend met 'n jongeman, die, wat mij later duidelijk werd pedofiel was. Ik kan niet anders zeggen dat ik de dag prijs dat ze hem leerden kennen. Via die vriend kwamen ze uiteraard ook in aanraking met andere pedofielen en is hun én mijn vriendenkring aardig uitgebreid.
Door 't feit dat ik toch wel veel verschillende pedofielen van heel nabij ken, durf ik hier toch wel een lans voor ze te breken.
Voorop wil ik stellen dat 't heel belangrijk is, dat je als ouder van het kind 't goed kunt vinden met de "Grote Vriend" van je kind. Als je dochter naar huis komt met een verloofde waar je niet mee overweg kunt, dan zullen in de relatie moeder-dochter ook problemen komen. 't Belangrijkste is dat de kinderen en de vriend open spel spelen, dan is het voor de ouder(s) ook niet bedreigend. Dan is het alleen maar fijn dat er nog iemand is die veel van je kind houdt.
Voor het kind zelf is het ook een heel veilig gevoel nóg iemand achter zich te weten die 't kan vertrouwen en waar 't van houdt. De meeste kinderen, zoniet alle, hebben veel behoefte aan liefde en willen ook graag liefde geven en daar schort nogal eens wat aan in dit rommelig bestaan.

Terug naar mijn ervaringen met de vrienden.
Ik heb eigenlijk alleen maar goede ervaringen. Oh ja, er zijn natuurlijk wel eens problemen geweest, maar dat was dan meestal onbegrip of 'n andere kijk op de dingen. Daar valt over te praten. Als men open staat voor de ander, zonder vooroordelen, dan valt alles te bepraten en men komt dan, hoe dan ook, wijzer en rijker uit de strijd.

Ook je relatie met het kind wordt beter als je begrip toont voor zo'n liefde voor die ander en er niet jalours op bent, want ik geloof dat dáár voor veel ouders de kneep zit. Die ander die je kinderen meeneemt, leuke dingen met ze onderneemt, lief voor ze is en die liefde is dan wederzijds, dat is dan voor de ouders een bittere pil en ze voelen zich op de tweede plaats gezet.
Als die grote vriend 'n klein vriendje was waar de zoon dag en nacht mee optrok, was dat voor de ouder(s) niet zo bedreigend, maar die grote vriend voelen ze als hun rivaal.

Ook de liefde op sexueel gebied valt goed te begrijpen. Als je veel van elkaar houdt (en daar hoort toch ook het lichaam bij), dan wil je het elkaar toch ook op dat gebied naar de zin maken. Als het kind daar geen behoefte aan heeft dan zegt hij dat wel óf aan de vriend óf aan de ouder(s), maar dan moet de relatie ouder(s) - vriend - kind natuurlijk wel goed en open zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat je van 't begin af aan eerlijk bent tegen elkaar.

Je moet je als moeder die zulke vriendschappen tolereert nogal eens verdedigen naar (tegen) je omgeving. Zo ook weer naar [na] de uitzending van "Opsporing Verzocht" waarin een kinderverkrachter werd gezocht.
Dan zegt men rustig: "En jij laat je kinderen omgaan met dat soort mensen en jij ziet ze ook nog als je vrienden, je bent niet wijs". Maar, lieve buurvrouwen en familie, elke pedofiel is niet per definitie een kinderverkrachter. Je bent toch ook niet bang voor je eigen hetero echtgenoot omdat er heel wat hetero's rondlopen die vrouwen verkrachten.
De angst en onwetendheid maken mensen vaak intolerant en kwetsend en dat is voor de betrokkenen een heel verdrietige zaak.

Angeline.

bron: Ingezonden brief 'Ouders over pedofielen' door Angeline; Martijn, nummer 16; februari 1984