Over de bestraffing van ontucht met instemming van jongeren

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De dreiging voor de jeugdige wordt gelokaliseerd bij de oudere partner. Het is interessant om te onderzoeken in hoeverre deze evenzogoed kan liggen bij een mogelijkerwijs ongewenst strafrechtelijk optreden van de overheid. De strafrechtelijke handhaving van materiële strafbaarstellingen die de wederrechtelijke gedragingen tussen burgers bestraft (en die gedragingen hoeven bij ontucht met instemming door de persoonlijk betrokkenen dus niet negatief te worden gewaardeerd), zou de verticale rechtsbescherming die toeziet op de rechten en vrijheden van burgers jegens de overheid in dit verband buitenspel kunnen zetten.

Dat dilemma ontstaat doordat er twee incompatibele waardeoriëntaties ten grondslag liggen aan het strafrechtelijke discours waarin wordt beslist over ontucht met jeugdigen: zowel de waarde van bescherming als de waarde van ontplooiing. Handhaving van de bescherming heeft echter een principieel ander karakter dan de handhaving van de individuele zelfbeschikking.

bron: Artikel 'Over de bestraffing van ontucht met instemming van jongeren' door Juul Gooren; fwos.nl/2009-08-proces-artikel-gooren-over-de-bestraffing-van-ontucht-met-instemming-van-jongeren.pdf; Proces; 2009