PVDA: schipperen naast God

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Veertig jaar geleden gaf de PvdA samen met kleine progressieve partijen de seksuele hervorming politiek gestalte gaf door het veranderen van de zedenwet. Tot en met Kok was er nog wel een spoor van wijsheid en tolerantie die voortkwam uit overtuiging en rechtsgevoel. Maar ook toen al was er onder de oppervlakte al een tegenstroom van feminisme, verrechtsing en onderbuikgevoelens die later steeds concretere vormen zou aannemen.

De PvdA, die een brede volkspartij wilde zijn, paste haar zedelijke opvattingen steeds meer aan bij de populaire en in de media opgeblazen emoties rond drugs en seks, vrouwenhandel en prostitutie, pedofilie en embryo-onderzoek, huwelijk en gezin. Dat paste overigens goed bij het burgerlijke karakter van de mensen aan de top en in de Kamer. Vaak hebben die zelf een christelijke opvoeding gehad, zoals bijvoorbeeld de huidige leider Bos. Dat drijft ze dan traditioneel in de armen van het CDA, nu zelfs aangevuld met de Christen Unie. Dat leidt tot schipperen naast God.

De positieve invloed van de PvdA betreft kleine sociale zaken waarover op de vierkante millimeter gevochten moet worden, de grote kwesties blijven liggen en staan onder het morele gezag van feminisme en christendomdom. De algemene tendens tot verrechtsing wordt gecamoufleerd door beleid dat voor progressief doorgaat (homohuwelijk, vrouwen in de Kamer, opheffing van het bordeelverbod) maar dat in feite over beheersing gaat en met strenger toezicht en straf eindigt.

In de peilingen staat de PvdA op een dieptepunt. Je zou bijna medelijden krijgen, want teleurstelling heerst alom. Niet alleen bij progressieve kiezers, maar bij volksmensen die van oudsher de kiezersmassa van grootlinks hebben gevormd, maar die opgeklommen zijn tot burger en zich verheven voelen boven al wat bruin en vreemd is. Zij zijn van mening dat de partij niet rechts genoeg is. Door daaraan een beetje toe te geven krijgt de PvdA een imago van halfslachtigheid, visieloosheid en karakterzwakte, hoe presidentieel de leider zich ook presenteert. De keizer draagt geen kleren.

bron: Artikel 'PVDA: schipperen naast God'; www.nvsh.nl/opinie/politiekPVDA.htm; NVSH; augustus 2008