Paedofilie vereniging Martijn mag blijven: wijze uitspraak van het Hof

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Ik weet wel dat wat ik hier zeg mij in vele kringen niet geliefd zal maken: Ik ben blij met de uitspraak van het Hof inzake de Vereniging Martijn.

  • 1. Ik wil als jurist erop wijzen, dat verbod een grimmig precedent zou scheppen voor politieke partijen die immers ook veelal verenigingen, althans rechtspersonen zijn. Als de bestuursleden een strafbaar feit begaan hebben, zou alsdan de partij moeten worden opgeheven. [...]
  • 4. Ook moet kindschending eens in het licht worden gezien van onze cultuur in vergelijking tot andere culturen en andere epoches. Kinderen zijn zeker niet altijd het exclusieve eigendom van de biologische ouders geweest en heel veel culturen gaan affectief veel lichaamlijker met kinderen om dan Noord-Europa. Op de Filipijnen bv slapen kinderen tot hun zevende jaar tussen hun ouders in. Die extreme situaties waarbij elke handwijzing naar een kind door derden niet zijnde ouders meteen als verdacht en schadelijk word gezien, terwijl jonge kinderen met babyfoon alleen in belendende vertrekken worden gedumpt of aan derden in kindercrashes worden overgedragen, duiden eveneens op onnatuurlijke kind-onwaardige gedragingen. Ouders zijn vaak onwetend maar wel belerend over de sexuele ontwikkeling van hun kinderen. Dat weerhoudt ze ervan deze kwetsbare opgroeiende kinderen weerbaar te maken en te leren assertief te reageren op door hen ongewenste benaderingen. [...]


bron: Artikel 'Paedofilie vereniging Martijn mag blijven: wijze uitspraak van het Hof' door Alfred Vierling; www.alfredvierling.com/?p=2883; AlfredVierling.com; 3 april 2013