Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) ontbonden

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Op zondag is tijdens de algemene ledenvergadering van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) met algemene stemmen besloten tot ontbinding van de vereniging, omdat de partij net als in 2006 niet aan de Tweede Kamerverkiezingen kan deelnemen doordat ruim te weinig mensen zich bereid verklaard hebben om een ondersteuningsverklaring te willen tekenen. De website - het domein pnvd.nl - zal als archief online blijven.

De (ex-)bestuursleden zijn uitgenodigd door de artistieke leiding (Partizan Publik) van het Bevrijdingsfestival van het 4 en 5 Mei Comité om als 'vrijheidsstrijders' te spreken tijdens het Amsterdamse Bevrijdingsfestival 2010. Zij zullen aan die oproep gehoor geven en à titre personnel aanwezig zijn.

Het (ex-)bestuur heeft een beetje het gevoel dat het de PNVD verging als de CD. Er werd veel over de partijen gesproken, maar veel inhoudelijke debatten waren er niet mogelijk. Met de ontbinding van als controversieel bekend staande partijen verdwijnen de hete hangijzers niet. Een cultuuromslag is een kwestie van tijd. Het (ex-)bestuur bedankt iedereen die de PNVD de afgelopen jaren steunde, in het bijzonder de (ex-)leden. Sapere Aude!

bron: Persbericht 'Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD) ontbonden' door PNVD; www.pnvd.nl/pers.html#14maart2010; 14 maart 2010