Pechtold (D66): Is het voor de SGP-fractie een wetenschappelijk of een ideologisch probleem?

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[De heer Pechtold (D66):] Is het voor de SGP-fractie een wetenschappelijk of een ideologisch probleem?

[De heer Van der Staaij (SGP):] Het is niet de vraag of het een wetenschappelijk dan wel een ideologisch probleem is. Het is een politieke vraag of je deze vorm van adoptie wel of niet mogelijk wilt maken. Dat uit bepaalde onderzoeken zou blijken dat er geen wetenschappelijk aantoonbare schadelijke effecten optreden, vind ik een veel en veel te magere basis om adoptie door homoparen toe te staan. Uiteindelijk beantwoordt iedereen dit soort vragen niet alleen op basis van wetenschappelijk onderzoek maar ook basis van zijn of haar levensbeschouwing. Je overvraagt de wetenschap als je verwacht dat die een objectieve scheidsrechter is. Dat zie je ook bij de discussies uit het verleden over kinderpornografie en pedofilie. Dat zijn heel andere onderwerpen, maar hier werd ook gevraagd of de schadelijkheid was aangetoond. Hierover bestond heel veel verschil van mening en ik houd dan ook staande dat de wetenschap nooit zomaar de doorslag kan geven.

[De heer Pechtold (D66):] Ik hoop dat de heer Van der Staaij voortaan betere voorbeelden weet te bedenken.

[De heer Van der Staaij (SGP):] Ik zei nadrukkelijk dat het heel andere onderwerpen zijn. Het zijn echter wel goede voorbeelden, want bijvoorbeeld de partij van de heer Pechtold vond eerst dat het privébezit van kinderpornografie zou moeten kunnen. Toen bleek dat er toch schadelijke effecten optraden, vond zijn partij dat het toch maar strafbaar moest worden gesteld. Ik stel vast dat mijn fractie dat al eerder vond. Ik vind al met al dat wij niet moeten wachten tot zichtbaar is hoe schadelijk iets is, voordat wij het onmogelijk maken dan wel strafbaar stellen.

bron: Handelingen Tweede Kamer; 2007