Pedofiel heeft na 'Dutroux' het gevoel terug bij af te zijn

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Hij ['Jeroen', pedofiel] zet die argumenten dan af tegen zijn eigen gevoelens, en komt steeds weer tot de slotsom dat wat hij onder pedofilie verstaat 'hemelsbreed verschilt van het beeld van de pedofiel dat door de media is vormgegeven en dat nu leeft in de publieke opinie'. Volgens Jeroen is er sprake van een verwarring van terminologie. 'Pedofilie wordt gelijkgesteld aan seksueel misbruik. Alsof elk erotisch contact tussen een volwassene en een kind automatisch als misbruik moet worden aangemerkt. Alsof een pedofiel geen warme, onschadelijke relatie met een kind kan onderhouden.' [...]

Jeroen: 'Twintig jaar geleden maakte niemand ophef over het omslagverhaal van het COC-blad Seq met de kop '"Ga eens met uw kind naar bed"'.' Bert [pedofiel, naam gefingeerd]: 'Nu wordt al moeilijk gedaan over een foto van een bloot jongetje op het strand.' Jeroen: 'Ik constateer een maatschappelijke herwaardering van waarden, normen en zeden, en die herwaardering valt niet in ons voordeel uit.'

bron: Artikel 'Pedofiel heeft na 'Dutroux' het gevoel terug bij af te zijn' door Janny Groen; www.volkskrant.nl/archief_gratis/article693719.ece/Pedofiel_heeft_na_Dutroux_het_gevoel_terug_bij_af_te_zijn; de Volkskrant; Bijgewerkt: 16 januari 2009; 20 september 1996