Pedofiele integratie na 1959

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

November 1969. De NVSH [Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming] houdt in Utrecht een algemeen ledencongres onder de titel: 'De staat als zedenmeester' en formuleert: 'Seksualiteit is een zaak van alle leeftijden. De seksuele voorlichting en opvoeding dienen er in ieder geval van uit te gaan dat lustgevoelens positief moeten worden gewaardeerd.' [...]

Januari 1971. Werkgroep Pedofilie der NVSH opgericht.

Maart 1972. Aan pedofilie wordt een tweetal uitzendingen gewijd. Ook kinderen komen aan het woord. De Tijd schrijft: 'De uitzending die de NOS veertien dagen geleden wijdde aan pedofilie bleek de gemoederen zo in beweging te hebben gebracht dat men een tweede uitzending over hetzelfde onderwerp alleszins gerechtvaardigd achtte.' 'Wat mij op- en meeviel was de gematigdheid van de vragenstellers. Pedofilie is, dacht ik, een nogal geladen onderwerp dat aanleiding kan geven tot zeer geëmotioneerde telefoontjes. Dat was echter gisteravond (20 maart) niet het geval. De vragen waren zeer zinnig; men wilde gewoon informatie over het onderwerp.'

April 1972. In Sekstant wordt het verschijnen van [het boek] Sex met Kinderen gemeld. Medewerkers: dr. F. Bernard (Victor Servatius; oprichter van de uitgeverij Enclave), dr. E. Brongersma (O. Brunoz), Ids Haagsma, dr. W.J. Sengers en Peter van Eeten.

bron: 'Pedofiele integratie na 1959' door Dr. Ernst Otto Born [pseudoniem van Frits Bernard]; Storm / Utrecht 1973