Pedofielen over pedofilie: deel 1

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Margriet (24) en Leo (27), zit in de verpleging. Zij hebben twee kinderen, Willem (7) en Marijke (6). Beiden hebben een relatie met een pedofiel, Willem met Hans (33) en Marijke met Albert (29). [...]

De bewustwording van de seksuele gevoelens voor kinderen gaat gepaard met een seksuele obsessie voor kinderen. Deze obsessie verdwijnt naarmate de omgeving van de pedofiel en hij zelf zijn gevoelens accepteert en hij een ongehinderde relatie met een kind kan hebben waarbij de ouders op de hoogte zijn. Degenen van de geïnterviewden die een relatie met medeweten en overleg van de ouders hebben, maken dan ook de indruk de seksualiteit meer in de relatie geïntegreerd te hebben en er minder nadruk aan te geven. Het relationele aspect voert hier de boventoon. [...] De aantrekkelijkheid van het kind ligt voor de geïnterviewden in de onbedorvenheid van het kind, diens spontaniteit, het eerlijke, het nog niet vastzitten in maatschappelijke patronen en de lichamelijke aantrekkelijkheid, o.a. de gladde huid en het zachte lichaam. [...]

Er is gesproken met twee vrouwen, Angelique (29, gescheiden) en Nienke (23, ongehuwd). Beiden worden zich pas de laatste jaren bewust van hun gevoelens. Graag hadden ze zelf een pedofiele relatie in hun jeugd gehad, daar zij dan de aandacht en liefde, die zij nu te kort zijn gekomen, zouden hebben gekregen. Beiden denken een relatie met een volwassen man of vrouw te kunnen hebben en voelen zich niet specifiek pedofiel. Beiden hebben seksuele fantasieën over kinderen, Angelique over meisjes van 5 tot 12 jaar, Nienke over jongens of meisjes van 6 tot 10 jaar. [...]

58 [M]annen (40.2%) menen een relatie met een volwassene te kunnen hebben naast een relatie met een kind, terwijl 27 mannen (18.7%) menen dat zij dit kunnen in plaats van een relatie met een kind. [...]

Van de 70 relaties [seksuele relaties die de respondenten in hun jeugd hadden met een volwassene] waarvan de respondenten een waardering gegeven hebben, werden er 54 als prettig gewaardeerd, 9 als neutraal, 6 als onprettig en 1 als wisselend.

bron: 'Pedofielen over pedofilie - Een inventarisatie van ervaringen van pedofielen en van hun meningen over zichzelf en hun relaties - Deel 1: samenvatting en aanbeveling' door Mr. Monica Pieterse; NISSO; Zeist; 1982