Pedofielenemancipatie?

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Voorzitter [penningmeester] Marthijn Uittenbogaard van een pedofielenvereniging vindt dat kinderen zelf mogen bepalen met wie ze omgaan en met wie ze seksuele relaties hebben (NC Handelsblad, 14 juli). Tegelijk stelt hij dat hij zal blijven opkomen voor de rechten van pedofielen. Pedofielen hebben echter geen rechten ten aanzien van het kind. Ze hebben slechts plichten. Opkomen voor de zelfbepaling van het kind en tegelijk opkomen voor de rechten van de pedofiel zijn contradictoire bewegingen. Ik heb oog voor een emancipatie, maar dan voor die van het kind en niet voor die van de pedofiel.

bron: Ingezonden brief 'Pedofielenemancipatie?' door S. de Jong; NRC; 19 juli 2011