Pedofielenpartij? Prima toch - Al die ophef over de oprichting van de partij NVD is onnodig

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In de rel rondom de NVD is de pedofiel verworden tot een verwerpelijke karikatuur. Maar vrijwillig seksueel contact tussen 'volwassenen' en 'kinderen' is geen illusie. De ophef over de pas opgerichte Nederlandse 'pedofielenpartij' is onnodig en onterecht. Niet alleen verwordt door de verhitte discussie het fenomeen pedofilie al te eenvoudig tot een verwerpelijke karikatuur, ook gaat het nu geschetste goed/fout-beeld volledig voorbij aan de talloze uitzonderingen en nuances die bestaan bij de seksuele omgang tussen 'volwassenen' en 'kinderen'.

De Geert Wilders-opvatting van 'het ziekelijke verschijnsel' pedofilie gaat uit van vieze, geile oude mannen die gelegaliseerde geslachtsgemeenschap eisen met onbezoedelde, maagdelijke, tienjarige meisjes. Maar de praktijk is gecompliceerder. In ons land is seks met kinderen onder de 12 strafbaar. Datzelfde geldt voor seksueel contact met jongeren tussen de 12 en 16, hoewel hier soms uitzonderingen gelden. Wat nu als een twintigjarige verliefd is op iemand van veertien? En vooral: vice versa - immers: de NVD stelt in haar programma nadrukkelijk dat seks tussen volwassenen en 'kinderen' enkel legitiem mag zijn wanneer sprake is van wederzijdse vrijwilligheid. Dat is geen illusie.

Tussen 'kinderen' bestaan gigantische verschillen wat betreft seksuele rijpheid. De een is er nog niet aan toe op zijn zestiende, de ander experimenteert al rond het twaalfde levensjaar. Als dit experimenteren vrijelijk, zonder dwang en met wederzijds respect plaatsvindt, is dat niet schadelijk voor een kind, ook al valt de partner in een andere leeftijdscategorie. Ook kun je je afvragen of een oudere, respectvolle bedpartner zoveel erger is dan een wandelende hormonenbom van ongeveer dezelfde leeftijd.

De brede morele verontwaardiging die bestaat bij het idee van seksueel actieve 'kinderen' grenst hier aan het hysterische. Biologie en beschaving zijn hier duidelijk te ver uit elkaar gedreven. De Britse bioloog Desmond Morris stelt: als een vrouw begint te menstrueren, is ze, biologisch gezien, geslachtsrijp. Oók als dit op haar elfde jaar gebeurt. Het kan zijn dat ze er dan geestelijk desondanks niet klaar voor is, maar het kan ook heel goed van wél. Dat is niet onlogisch, wanneer iemand fysiek 'volwassen' is - een zo absolute scheiding tussen lichaam en geest is een Westerse fictie.

Dan de 'ziekelijke geest' zelf: de pedofiel. Die komt in alle soorten en maten, bijna als een 'normaal' mens. Er zijn er die zich ongewenst aan kinderen vergrijpen, daarvoor bestaat geen enkel excuus, en zij dienen zwaar te worden gestraft - dat is in ons land het geval en die praktijk wordt ook door de NVD onderschreven. Er zijn er ook die zich, gemankeerd door een vaak onmogelijk verlangen, zo goed en zo kwaad als het met hun 'afwijking' gaat, proberen te handhaven in onze maatschappij. Die een puur platonische verliefdheid koesteren voor jonge mensen, en er niet aan denken hen iets aan te doen. Of die eenvoudig genieten van een onschuldige vriendschap. Zij verdienen opvang, hulp, psychologische begeleiding. Zij hebben recht op een vereniging als Martijn. Of het zinvol, wenselijk en zelfs wel zo verstandig is om zich te verenigen in een politieke partij is een tweede. Maar ze hoeven om dat onschuldige vergrijp niet te worden verketterd.

bron: Artikel 'Pedofielenpartij? Prima toch - Al die ophef over de oprichting van de partij NVD is onnodig' door Herien Wensink; www.nrc.nl/opinie/article345865.ece; nrc.next; 11 juni 2006