Pedofilie is een vorm van liefde, doe er niet te moeilijk over

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

'De liefde die zijn naam niet durft te zeggen', in deze eeuw is die diepe genegenheid van een oudere voor een jongere man zoals die bestond tussen David en Jonathan, die Plato tot de grondslag van zijn filosofie maakte, bezongen in de sonnetten van Michelangelo en Shakespeare" luidde in 1895 de klassieke 'homo'- (of 'pedo'?) verdediging van Oscar Wilde bij beschuldigingen dat hij jongemannen had misbruikt. Daarmee had hij zich buiten de gemeenschap geplaatst. Hij zag zelf in die liefde ethische en esthetische, erotische en pedagogische kwaliteiten. Dat gold ook voor Nobelprijswinnaars als Thomas Mann en André Gide.

Van zeer gewaardeerd zijn deze uitingen van seks en intimiteit zwaar verdacht geraakt. De vereniging Martijn die deze liefde zou verheerlijken - zoals genoemde schrijvers en denkers - zou verboden moeten worden volgens de advocaat-generaal (AG) in zijn advies aan de Hoge Raad.

In de eerste plaats stelt de AG alle seksuele relaties tussen minder- en meerderjarigen - voorbarig - gelijk aan misbruik. Ze zouden altijd negatieve seksuele consequenties voor 16-min jongeren hebben. Hij staaft deze bewering met wetenschappelijk onderzoek dat het gestelde niet bevestigt terwijl andere studies die stelling ontkennen. Hij doet alsof iedereen er altijd zo sanctionerend over heeft gedacht. De verwijzingen boven geven voldoende aan dat dit niet het geval is. Ook voor kenners van seksuele diversiteit als Freud, Kinsey en Foucault gold dat niet. Zij zagen jongeren als erotische burgers in volle ontwikkeling die erkenning, niet ontkenning behoeven.

Het tweede punt dat de AG naar voren brengt is dat enkel het bestaan van Martijn als eigenzinnige pedovereniging ertoe leidt dat ouders hun kinderen niet meer naar school en sportveld durven sturen. Een typisch staaltje tunnelvisie en overreactie. Het gevaar van incest is vele malen groter en heeft volgens onderzoek ernstiger gevolgen dan seksuele verhoudingen van jongeren buiten het gezin, zonder dat iemand om die reden de kinderbijslag zal willen afschaffen.

Een liefde die eeuwen in alle toonaarden bezongen is wordt het spreken onmogelijk gemaakt. De schriftelijke sporen ervan dreigen in de verbrandingsoven te verdwijnen. Nederland prijst zich om seksuele vrijheid en tolerantie maar zelfs het zoveel puriteinsere Amerika heeft haar overgebleven pedo-organisatie NAMBLA niet eens verboden.

bron: 'Stichting Martijn - Pedofilie is een vorm van liefde, doe er niet te moeilijk over' (stichting moet zijn vereniging; titels brieven worden doorgaans door redactie krant verzonnen); Ingezonden brief van Gert Hekma (docent sociologie Universiteit van Amsterdam); NRC Handelsblad; 8 april 2014