Permanent kwetsbaren

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Wat te denken van de volgende maatregel die verschillende luchtvaartmaatschappijen heden ten dage hanteren ten aanzien van mannelijke passagiers? Volgens de nieuwe richtlijnen mogen zij niet meer naast kinderen zitten die zonder begeleiding reizen. Dit is maar één voorbeeld van het huidige klimaat. Kinderen groeien nu op in een vijandige leefwereld. Ook kinderen behoren nu tot een grotere minderheid van permanent kwetsbaren. Aan de emancipatie zal nog hard gewerkt moeten worden. Actie voeren behoort dan weer tot de opties. Alert blijven is het devies en inspelen op de mogelijkheden. We Shall Overcome! blijft in het vaandel staan.

bron: Ingezonden brief 'Permanent kwetsbaren' door Dr. Frits Bernard, Rotterdam; De Nieuwe Sekstant; maart 2006