Politie treedt weer op als 'homo-boekje' wordt verspreid

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De gemeentepolitie Eindhoven zal evenals in september optreden tegen de homoactiegroep De Roze Driehoek als die haar boekje "Vies is lekker" verspreidt. De groep heeft aangekondigd dat zij vandaag bij scholen die publicatie zal verspreiden onder kinderen. In september werden boekjes van de Roze Driehoek door de politie in Eindhoven in beslag genomen en werd proces-verbaal opgemaakt tegen de bestuursleden wegens het aanbieden van pornografie. De Roze Driehoek is nu met het tweede deel van "Vies is lekker" gekomen en wil daarmee jongens van 8 tot 12 jaar bereiken. [...]

De Roze Driehoek beschouwt de boekjes niet als pornografie, maar als voorlichtingsmateriaal voor kinderen en als discussiemateriaal voor volwassenen. "Vies is lekker" moet ertoe bijdragen, dat "de ongenuanceerde afwijzing van kinderseksualiteit, incest, pedo-seksualiteit en kinderporno doorgeprikt wordt", aldus Marcel Crompvoets van de Eindhovense actiegroep van De Roze Driehoek.

Het COC is het in grote lijnen eens met de actie. Bestuurslid Arno van de Weijer: "Er zijn wel enkele dingen waarvan we zeggen: Had dat nou niet anders gekund. Maar het doel dat de Roze Driehoek nastreeft, namelijk voorlichting aan kinderen waar ouders in gebreke blijven, daar staan we achter. Het is goed een discussie op gang te brengen. Het COC is niet van mening dat dat kwaad kan. Als het boekje kinderen niet aanspreekt, leggen ze het toch wel naast zich neer. Wij vinden het een goede actie." Overigens is door de Officier van Justitie in Den Bosch nog niet vastgesteld of de eerste uitgave van "Vies is lekker" tot de pornografie gerekend moet worden.

bron: 'Politie treedt weer op als 'homo-boekje' wordt verspreid'; Eindhovens Dagblad; 19 november 1986