Politiek gedraai rond pubersex kan klok terugzetten

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Sexueel kontakt met minderjarigen onder de zestien blijft voorlopig strafbaar. Op de valreep konden we in het decembernummer van De Gay Krant nog net melden dat een verlaging van de 'sexgerechtigde' leeftijd van 16 tot 12 jaar, waartoe het kabinet al had besloten, van de baan lijkt doordat er in het parlement geen meerderheid voor te vinden zal zijn. Onder de dreiging van nog meer stemmenverlies ging de VVD, die eerst heel liberaal de verlaging tot 12 jaar met verve had verdedigd, plotseling 180 graden om. Fractieleider Ed Nijpels, in z'n tijd als gewoon Kamerlid ooit zelf al verdediger van een dergelijk liberaal voorstel, gaf op een spreekbeurt in Den Haag nota bene zelf het sein om korte metten te maken met dit opmerkelijke kabinetsvoorstel. Vierentwintig uur later ging VVD-minister Korthals Altes (justitie) bereidwillig op de 'oproep' van zijn politieke voorman in en verklaarde van de leeftijd van 12 jaar geen halszaak te willen maken. Het voorstel van het kabinet was sexueel kontakt op vrijwillige basis vanaf 12 jaar verder maar ongemoeid te laten. Het lag volkomen in lijn met de al bestaande praktijk. De officier van Justitie seponeert automatisch klachten over sexueel kontakt boven de 12 jaar als er sprake is van vrijwilligheid. Hij heeft wel wat anders te doen. [...]

Toen al erkende progressieve partijen als PvdA en D66 terug begonnen te krabbelen kon de VVD moeilijk achterblijven. [...] Zelfs een 'compromisvoorstel' dat in politiek Den Haag circuleert om de leeftijd op 14 jaar te zetten zou al de automatische herbevestiging van de strafbaarheid van sex tussen 12 en 14 jaar, waardoor Officieren van Justitie haast weer genoodzaakt worden tot strafvervolging over te gaan. De liberalen hebben de sexuele vrijheid in Nederland met hun ommezwaai dus bepaald geen dienst bewezen!

bron: Artikel 'Politiek gedraai rond pubersex kan klok terugzetten'; Gay Krant; januari 1986