Politieke partijen over de afschaffing van het pornografieverbod

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
KVP
PvdA
VVD
CHU
D'66
PSP
PPR
Afschaffing pornografieverbod drukwerk
nee
ja
nee
-
ja
ja
ja
Afschaffing pornografieverbod afbeeldingen
nee
ja, mits
nee
-
ja
ja
ja
Afschaffing pornografieverbod films
nee
ja, mits
nee
-
ja
ja
ja

[...]
De schadelijkheid van wat men pornografie noemt, is nog nergens aangetoond. Een positieve functie, zoals voorlichtende werking of prettige seksuele prikkeling, kan veeleer verondersteld worden. Het bestaande pornografieverbod - waarbij de rechter vaststelt wat wel of niet zedekwetsend is - blijft een hoogst subjectieve aangelegenheid. Het verbod maakt de pornografie voor alles duur en van slechte kwaliteit èn betekent een verregaande bevoogding. Uit het gelijkstellen van seksualiteit en onzedelijkheid blijkt een negatieve houding ten aanzien van de seksualiteit. Ten slotte toont het Deense voorbeeld aan dat opheffen van het verbod tot sterke vermindering van de verkoop leidt. Wat wil men eigenlijk? Tegen het afschaffen van de pornografiewetgeving is de KVP en, vooralsnog, de VVD, die wat betreft de pornografische lektuur de ontwikkeling in Denemarken wil afwachten, waar de afschaffing van het verbod t.a.v. drukwerk tot vermindering van de verkoop lijkt te leiden. De VVD staat op het standpunt dat seksualiteit en onzedelijkheid niet op één lijn staan, maar dat in sommige gevallen seksuele handelingen zodanig worden uitgebeeld dat er wel degelijk sprake is van onzedelijkheid. De bezwaren richten zich vooral op het vervaardigen van films en foto's. Het feit dat men zich tijdens seksuele handelingen laat fotograferen of filmen wijst er op dat er in die gevallen geen sprake is van een normale beleving van de seksualiteit. Door het toelaten van pornografische afbeeldingen en films zou in Nederland een industrie ontstaan waarin aan jonge jongens en meisjes een aantrekkelijk inkomen voor hun medewerking wordt geboden, hetgeen een maatschappelijk gevaar wordt geacht. Het Deense voorbeeld bestaat nog te kort om reeds een goed oordeel te kunnen vormen over de gevolgen. De PvdA is voor afschaffing, met enig voorbehoud voor afbeeldingen en films. De eis van verdraagzaamheid brengt met zich mee dat iemand niet tegen zijn wil met pornografische afbeeldingen en films behoeft te worden geconfronteerd. Verder dienen vooral minderjarigen niet uit winstbejag te worden verleid pornografische scènes voor filmopnamen te spelen. Met name bij de VVD, niet afkering van vrijheid en liberale economie, doet de bezorgdheid voor de jeugd wat hypocriet aan, te meer waar de consequentie is dat censuur en bevoogding daarvoor zouden blijven bestaan. Uiteindelijk gaat het hier evenals bij prostitutie om een gewoon beroep met als enig zakelijk onderscheid de lichaamsdelen die daarvoor worden gebruikt.

bron: Artikel 'Politiek Nederland en de sex' door Henk de Haan; Sextant, nummer 11; november 1969