Pornografie in Denemarken toegestaan

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Na een debat, dat ruim twee jaar duurde, heeft het Deense parlement met algemene stemmen een wet aangenomen, die pornografie in schriftelijke vorm volledig toelaat en pornografische films en foto's vrijwel geen hindernissen in de weg legt. Pornografische geschriften en foto's die de Kopenhaagse politie voor een bedrag van enige miljoenen kronen in beslag nam, zullen worden vrijgegeven. Bovendien zal Denemarken zich verder niet meer houden aan de conventie der VN betreffende bestrijding van pornografie. Volgens de nieuwe wet zal in de toekomst nog uitsluitend tegen literatuur, foto's of films, die een sadistisch karakter hebben, worden ingegrepen.

(Nieuwsblad voor de Boekhandel, jrg. 134, nr. 25)

bron: 'Pornografie in Denemarken toegestaan'; Verstandig Ouderschap; december 1967