Positief Nederlands onderzoek

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Dr. John Corstjens deed in 1975 een seksuologisch onderzoek t.a.v. pedofilie bij Nijmeegse studenten. [...] Uit dit veldonderzoek trok hij de konklusie dat mensen seksuele problemen in de volwassenheid ondervinden door de negatieve opstelling van opvoeders jegens de seksualiteit van hun kinderen. Niet, zoals tegenwoordig door sommige analytici beweerd wordt door pedofiele ervaringen in de jeugd. Een onderzoek door Hartskeerl uit 1974 leerde dat nog 90% van de ondervraagde ouders seksspelletjes van kinderen onderling afkeurden en 62% afwijzend tegenover zelfbevrediging stond. [...]

Corstjens trekt onder meer de konklusie dat een meer open houding van de ouders in de opvoeding kinderen stimuleert een pedofiel kontakt als fijner te ervaren. Opmerkelijk is dat Corstjens melding maakt van 9 jongens [van de 439 studenten] die een seksueel kontakt met een volwassen vrouw hadden. Vrouwelijke pedofilie bestaat dus tóch en is niet een typisch mannelijk gegeven. [...] Al met al komt Corstjens tot de konklusie dat niet-gewelddadige pedofiele contacten voor kinderen geen schade opleveren, ook niet op de lange termijn. Vandaar dat de strafbaarstelling in zijn visie opgeheven moet worden.

bron: Artikel 'Positief Nederlands onderzoek' door Paul Valois; NIKS 4; april 1981