Reactie op NOVA-uitzending over het boek 'Vlucht uit het land van de vrijheid' door Anna Meijerink

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In NOVA was vandaag Anna Meijerink aan het woord over haar boek Vlucht uit het land van de vrijheid. Daarin vertelt ze over haar leven in een Amerikaans-religieuze sekte. Ze trouwde met een streng religieuze man en baarde vele kinderen. Sommige kinderen werden door haar man seksueel misbruikt. Het was een vieze pedo (iets in die trant) beweerde ze in de uitzending van NOVA. Zij heeft nu als slachtoffer een boek geschreven over haar geschiedenis. De man was i.i.g. naast pedo ook hetero. Ook is het zo dat streng-religieuzen er zeer vaak een dubbele moraal op nahouden. Naar buiten toe mag niets maar binnenskamers doen ze alles waar ze zin in hebben en doorgaans met gebruikmaking van dwang (overwicht).

De oplossing is juist om eens naar pedo minded people te luisteren. Zij zeggen al jaren dat er meer vrijheden moeten komen voor kinderen waardoor er juist minder misbruik zal plaatsvinden. Het meeste misbruik vindt plaats in gesloten (religieuze) gezinnen. Na de incesthysterie van begin jaren tachtig heeft de maatschappij het probleem afgewend op de enge man buiten het gezin, met als reden het gezin inclusief haar machtsmisbruik in stand te houden. Het gezin staat tevens model voor de maatschappij die hetzelfde machtsmodel hanteert. Frustraties reageert men zo al eeuwen af op gezinsleden (de zwakkeren).

De staat (of kerk) terroriseert haar burgers die het weer afreageren op hun vrouwen en kinderen. Wanneer gaat men eens luisteren naar pedofielen? Deze Anna is trouwens zogenaamd slachtoffer maar ze heeft zichzelf plus haar kinderen in deze nare situatie gebracht. Schuld lijkt ze niet te kennen, het is geheel de schuld van haar man... en de sekte. Nooit gehoord van eigen verantwoordelijkheid?

bron: Betreft de NOVA-uitzending over het boek 'Vlucht uit het land van de vrijheid' door Anna Meijerink; Martijn.org; 18 januari 2006