Reactie politieke partijen op de nieuwe politieke partij Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Geachte heer [edit],

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht over de oprichting van deze nieuwe politieke partij. De VVD is van mening dat de ideeën van deze partij absoluut verwerpelijk zijn, maar ziet binnen de huidige wet geen mogelijkheid om deze partij te verbieden. Ook denken wij dat het beter is om over dit soort onderwerpen in het openbaar te debatteren. Seks tussen volwassenen en minderjarigen is strafbaar en dat zal, als het aan de VVD ligt, ook zeker zo blijven in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Manon Stevens
Afdeling Voorlichting
VVD-Tweede-Kamerfractie

bron: Reactie VVD op de nieuwe politieke partij Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit; www.pnvd.nl/docs/15juni2006_1.html; PNVD.nl; juni 2006


Geachte heer [edit],

De ChristenUnie vindt het ongelooflijk dat mensen die in feite vanuit egoïstische motieven enorme schade toebrengen aan jonge en zelfs zeer jonge kinderen en op deze manier een podium proberen te zoeken. In een recent Kamerdebat heeft de ChristenUnie al het zogeheten grijze gebied rond kinderporno aan de orde gesteld: verenigingen als Martijn of de website Meisjesforum, waarop langs de grenzen van de wet wordt geopereerd door pedofilie te bagatelliseren of goed te praten en foto's te publiceren die net niet strafbaar zijn. Deze pedopartij past ook in dit dubieuze grijze circuit. Minister Donner heeft toegezegd te bezien wat er redelijkerwijs mogelijk is aan maatregelen in dit grijze gebied. Wat de ChristenUnie betreft mag pedofilie nooit bespreekbaar worden en behoren daders altijd flink te worden bestraft. Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben,

Mr. J. Pot
Beleidsmedewerker Justitie
Fractie ChristenUnie

bron: E-mail ChristenUnie; juni 2006


Dank voor uw bericht. We hebben zoveel mail gekregen omtrent de oprichting van de NVD dat we deze onmogelijk allemaal persoonlijk kunnen beantwoorden. Ik hoop op uw begrip hiervoor. Kinderen hebben het recht op een zo goed mogelijke bescherming tegen seksueel geweld. Pedofilie is strafbaar wanneer er seksuele handelingen met minderjarigen worden verricht. Zo gauw de oprichters of aanhangers van deze partij de wet overtreden zullen zij dan ook zeker opgepakt en gestraft worden. Hier zijn voldoende middelen voor. Het is iedereen vrij een politieke partij op te richten, ook al vertolkt men zeer andere en niet populaire standpunten. Zo zijn er meer partijen in Nederland geweest die er extremistische standpunten op na hielden. De SP vindt de standpunten van de NVD omtrent kinderen verwerpelijk en zal deze zeker bestrijden. Vooralsnog is het met name de media die de partij veel aandacht heeft gegeven. Gezien ook de reactie van de bevolking zal het hun niet lukken om een Kamerzetel te verkrijgen, dus maakt u zich niet direct zorgen. Zelfs in het zeldzame scenario dat ze een Kamerzetel zouden winnen, dan nog is er een Kamermeerderheid nodig om hun ideeën tot uitvoer te brengen. Dit alles maakt hun oprichting er zeker niet minder vervelend om, maar totdat ze een strafbaar feit plegen valt dit vooralsnog onder vrijheid van politieke partij en vrijheid van meningsuiting.

Vriendelijke groet,
Tweede Kamerfractie SP

bron: E-mail Tweede Kamerfractie SP; juni 2006


Geachte heer / mevrouw,

Dank voor uw reactie. Het CDA deelt uw afschuw over de ideeën van deze partij. Wettelijk gezien kan deze partij op dit moment echter niets in de weg worden gelegd, hoe weerzinwekkend en smakeloos hun ideeën ook zijn. In Nederland hebben we nu eenmaal vrijheid van vereniging en vergadering. Mocht u meer willen weten over de wet- en regelgeving hieromtrent, dan kunt u op de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl) de Kieswet raadplegen. Wij vertrouwen er daarnaast op dat de Nederlandse burgers deze politieke partij geen bestaansrecht zullen geven en dat deze partij de kiesdrempel dan ook niet zal halen. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

CDA Voorlichting
Harmke Hulsman

bron: Reactie CDA op de nieuwe politieke partij Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit; juni 2006