Reactie van GroenLinks op de PNVD

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail die wij in goede orde hebben ontvangen. Wij zijn blij dat u de moeite heeft genomen om onze fractie te schrijven. Voor GroenLinks zijn vragen en opmerkingen uit de samenleving heel belangrijk. GroenLinks heeft tientallen reacties binnengekregen over de nieuwe politieke partij PNVD. Wij begrijpen uw onbegrip en woede over deze partij heel erg goed. Ook wij vinden de standpunten van deze partij ronduit walgelijk. Maar in Nederland heeft iedereen het recht om een politieke partij op te richten. Dit is een vrijheid waar GroenLinks absoluut niet aan wil tornen.

Dat wil niet zeggen dat wij het niet met u eens zijn, de programmapunten van deze politieke partij zijn onbespreekbaar en kunnen op geen enkele manier op de steun van GroenLinks rekenen. Wij gaan ervan uit dat de PNVD niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zal worden, want er is bijna niemand te vinden die het met hen eens is. Daarom zien wij dus ook niet direct een gevaar voor onze samenleving: hun programmapunten zullen nooit verwezenlijkt worden. Maar uiteraard blijven wij er wel alert op.

Nu is het ook zo dat in een democratie rechten van minderheden en van mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen (zoals kinderen) gewaarborgd moeten zijn. maar: Het moet altijd mogelijk zijn om een partij op te richten die iets in een land helemaal anders wil doen. Anders hadden we nu nog met slavernij gezeten, hadden vrouwen nog geen stemrecht gehad en was abortus nog steeds taboe. In een democratie moet niets in steen gebeiteld zijn, maar moeten regels, waarden en normen altijd ter discussie staan. De PNVD zal nooit haar zin krijgen. Om de grondwet te wijzigen is in beide kamers een 66% meerderheid vereist, en na verkiezingen nogmaals. Dat is een goede beveiliging. Dat is de garantie dat ze hun zin niet zullen krijgen, binnen de democratie. Partijen verbieden is een heel zware stap: want het getuigt van angst dat de samenleving, de democratie slap is. Een sterke democratie kan ook walgelijke partijen hebben, want de andere partijen, GroenLinks voorop, zullen iedereen oproepen niet voor hen te stemmen.

Met vriendelijke groet,

Rogier Elshout
Publieksdienst
Tweede-Kamerfractie GroenLinks

bron: Reactie van GroenLinks op de PNVD per email; juli 2006