Relaties met kinderen: de praktijk van de realiteit

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Laat ik enkele 'gevallen' die mij recentelijk ter ore kwamen als exempel nemen:

- een jongen van veertien wordt zesmaal door de politie verhoord om de meest intieme gegevens uit hem te krijgen betreffende zijn relatie met een volwassene...

- een jongen van elf wordt apart in een politiewagen meegevoerd naar het bureau, om hem daar tot een bekentenis te dwingen over zijn relatie met een 39-jarige volwassene (de relatie heeft zich nadien voortgezet...)

- een 40-jarige man kwam in grote moeilijkheden op zijn werk, omdat de politie zijn werkgever met een bezoek kwam vereren ('Politie! Wij komen meneer X. halen in verband met een ontuchtzaak'). En dat terwijl het werk van de man niets van doen had met het feit waarvoor hij verhoord moest worden. (Overigens, tegen de man is geen verdere vervolging ingesteld) ... en zo kan nog wel even worden doorgegaan.

bron: Artikel 'Relaties met kinderen: de praktijk van de realiteit' door Martin M.C. Maassen (voorzitter van de D'66-werkgroep Justitie); Trouw; 22 januari 1986