Seks en D'66

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het uiterst scherpzinnige artikel over tienersex ('De onzedelijke ommezwaai van de VVD', VN 30-11-'85) bevat één aperte onjuistheid. Heinrichs en Van Weezel vermelden in hun artikel en passant dat de D'66-fractie (ook) tegen de liberaliseringsvoorstellen van Korthals Altes zou zijn. Dat is echter niet het geval. De fractie van D'66 heeft afgesproken geen standpunt te verkondigen over de voorstellen betreffende de decriminalisering van erotische kontakten tussen volwassenen en kinderen (12- tot 16-jarigen), vóórdat zij een definitief wetsvoorstel onder ogen heeft gekregen. Het fractielid Mik heeft in het Eindhovens Dagblad, vanuit zijn achtergrond als oud-jeugdpsychiater, gemaand tot enige voorzichtigheid hieromtrent.

Overigens mag het bekend worden verondersteld, dat D'66 zich, tot op de dag van vandaag, altijd heeft gekeerd tegen een aparte 'zedelijkheid'. In de nota 'Jeugdrecht, terecht!' (uitgegeven door het Stichting Wetenschappelijk Buro-D'66, december 1983) worden concrete suggesties gedaan om de sex van en met kinderen uit de zedelijkheidswetgeving te halen. Voorgesteld wordt om mensen, ongeacht hun leeftijd, te beschermen tegen dwang, geweld en belemmering in hun keuzevrijheid, middels een aanpassing van artikel 284 lid 1, Sr. (onder het kopje 'Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid' - MM). Het is van de gekke, dat er anno 1985 nog kinderen en volwassenen worden opgepakt c.q. verhoord, voor een relatie die zij in vrijwilligheid aan zijn gegaan!

Het schrappen van de huidige wetsartikelen (uit 1886!) betekent in ieder geval decriminalisering van erotische kontakten van en met kinderen, maar het betekent bovendien een erkenning en versterking van de ouderlijke zeggenschap. Opdat de minister moed en realiteitszin tone!

bron: 'Seks en D'66' door Martin M.C. Maassen (voorzitter-werkgroep justitie D'66); Vrij Nederland; 14 december 1985