Seks en relaties in de politiek

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De kranten staan vol met misbruikverhalen. Wat betekent deze schijnbare 'overkill' voor de voorlichting? Van Bommel (SP) ziet de huidige aandacht voor seksueel misbruik als een logische reactie van het maatschappelijk middenveld op het actuele nieuws. Maar hij voegt er kritisch aan toe: "Het is wel een beetje hijgerig en hetzerig om achter de nieuwsberichten aan te hollen, waarbij meteen allerlei organisaties de kop op steken, omdat ze daar voor zich zelf een markt in zien. Ik vind dat de overheid wat dat betreft wat meer sturend mag optreden. Dat zou kunnen door initiatieven te steunen die seksualiteit meer vanuit een positieve kant benaderen. In de politiek is het gebruikelijk dat men zich door de waan van de dag laat leiden, maar de overheid moet juist de langere termijn in de gaten houden en moet zich niet laten sturen door wat er in de kranten over België of Nederland staat." [...]

"Je moet je afvragen of je kinderen die geadopteerd worden daarmee [adoptie door homostel] moet confronteren. Wij willen niet dat de emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit over de rug van het geadopteerde kind wordt bevorderd. Zodra homoseksualiteit volledig is geaccepteerd komt voor ons dit criterium te vervallen." Zit je zo niet in een cirkelredenering? Van Bommel geeft dit toe, maar ziet daarin geen reden om zijn mening bij te stellen.

bron: Artikel 'Seks en relaties in de politiek' door John E. Luteijs; De Nieuwe Sekstant; voorjaar 1998