Seksuele voorlichting integraal verwerkt geven in 'levensvoorlichting'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Naar aanleiding van uw T.V.-uitzending van vanavond (22 febr.: Waarom seksuele voorlichting op school?) moge ik middels het papier enkele van mijn gedachten aan u toevertrouwen. Sex-voorlichting op school of waar dan ook, kan uitsluitend doeltreffend zijn, als het integraal verwerkt aan de mensen gegeven wordt, integraal verwerkt in "levensvoorlichting". Want ten onrechte wordt het te vaak en te sterk voorgesteld, als sex een gebied zou zijn dat men kan isoleren van andere zaken die met ons bestaan van doen hebben. Sex is een bestaansmiddel, een bestaansuiting. Sex kan alleen zinvol zijn in de relatie tot de ander. Tussen "meneer en een ouwe schoen" is sex zinloos. Het is onze kapitalistische consumptionistische maatschappij die de sex als "genotmiddel" zonder meer, op de markt tracht te gooien en de suffe niet-denkers, al dan niet totaal gespeend van kritische zin trappen er in en denken dat "geluk" te koop is. Natuurlijk moet sex worden ontdaan van zijn onnodige en onnutte banden. Maar het gevaar van doorslaan naar de andere kant is ook niet denkbeeldig. Ik denk dat het een zeer trieste situatie zou worden voor velen als het zo werd van, "wat zullen we doen, lunchen samen, of naar bed gaan?" Men kan sex bedrijven op dezelfde wijze als men naar het toilet gaat. Maar dat kan de juiste manier niet zijn. Toch stellen de "marktvergroters" het wel zo'n beetje zo voor. Ik breek geen lans voor de oude moraal. Wel geloof ik dat de mens niet volwaardig kan zijn zonder ethiek. [...]

bron: Ingezonden brief 'Voorlichting' door Jules de Corte (Helmond); Sextant, nr. 11; november 1970