Senator haalt uit naar VVD-Kamerlid

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De voorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, prof. J.W. van Hulst, heeft op scherpe wijze stelling genomen tegen de suggestie van het VVD-tweede Kamerlid Nypels [Nijpels] om seksuele contacten met minderjarigen uit de sfeer van het strafrecht te halen. "Indien dergelijke tendenzen voortgaan en in een wet geconcretiseerd worden, zal het schoolkind niet meer veilig zijn," zo zei hij zaterdag op een bijeenkomst van de CH-Unieraad in Arnhem.

Volgens prof. Van Hulst "is de school een plaats van onderwijs, vorming en opvoeding en geen tuin der lusten voor de onderwijsgevenden". De senator zei het zeer te betreuren, dat de liberaal Nijpels niet slechts de 16-jaargrens uit de wet wil hebben, maar ook het schrappen van de 12-jaargrens serieus wenst te bezien. "Hij wil het kind zelf in volle vrijheid laten beslissen, of het al dan niet een seksuele relatie met een meerderjarige wil aangaan. Als hoogleraar pedagogiek moet ik ten scherpste protesteren tegen een dergelijke uitspraak, die spot met elke wetenschappelijke kinderpsychologische benadering. Alsof wij hier van "vrijheid" van het kind kunnen spreken," aldus prof. Van Hulst.

Nadenken

Het VVD-kamerlid Nijpels zei gisteravond dat de heer Van Hulst ten onrechte de suggestie wekt dat de VVD aan de belangen van het kind zou voorbijgaan. "Wij houden die belangen wel degelijk scherp in het oog. We vinden alleen dat we met elkaar moeten nadenken over de vraag hoe die belangen van het kind het beste moeten worden beschermd. We gaan er niet bij voorbaat vanuit dat de wet zou moeten worden gewijzigd, maar we willen dat er over deze problematiek wordt nagedacht."

Fractieleider Van Hulst zei, dat het in geen enkel opzicht zijn bedoeling is het probleem van de pedofilie te verdonkeremanen, of de nood van een groep mensen te ontkennen in plaats van te onderkennen. Waar het om gaat is, zo verklaarde hij, dat het kind seksueel gezien op school een beschermd milieu vindt. "Ik pleit hier gelijkelijk voor kinderen op de openbare school en op de bijzondere school," aldus Van Hulst, die eraan toevoegde, dat het CDA, zo ergens, in dit opzicht een voor het gehele land duidelijk principieel geluid kan laten horen.

prof. Van Hulst zei, dat het Wetboek van Strafrecht nog steeds duidelijke uitspraken doet over de seksuele contacten tussen meerderjarigen en minderjarigen. Op zulke contacten met een meisje beneden twaalf jaar staat een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar, op seksuele contacten met jongeren tussen twaalf en zestien jaar een celstraf van hoogstens zes jaar. De senator sprak geen waardeoordeel uit over de onlangs door de procureur bij het Haagse gerechtshof gestelde eis van een geheel voorwaardelijke celstraf tegen een pedofiele man.

bron: 'Senator haalt uit naar VVD-Kamerlid'; twitter.com/peter681950/status/1031824388914589696; Trouw; 22 mei 1978